Norge

Bevegelser kan avdekke ADHD

Kan registrering av bevegelser bli et nyttig redskap for å avdekke ADHD hos barn? Et broket forskerteam mener ja.

Stripen viser fem forskjellige bevegelsesbilder fra et fem minutters videoopptak av improvisert dans.

 • Forf>
 • <forf>sylvi Leander <

I løpet av høsten starter et internasjonalt forskningsprosjekt med deltagere fra høyst ulike fagområder, fra musikk til legevitenskap. Først skal rotters bevegelsesmønster festes til skjermen. I neste omgang skal små barns bevegelser filmes. Det dreier seg om barn med og uten ADHD-diagnose. Å nærmere seg fenomenet ADHD via bevegelser var en tanke som slo ned i hjerneforsker Terje Sagvoldens hode da han overvar en presentasjon innen musikkforskning i Konserthuset. Prosjektet dreide seg om en omfattende studie av musikk og bevegelse. På podiet sto en ung mann og trakterte underlige hjemmelagede instrumenter som ga fra seg elektroniske lyder. Men det var først da stipendiat Alexander Refsum Jensenius beskrev sin metode for å analysere bevegelser, at Sagvolden for alvor spisset ørene. Var dette noe en kunne dra nytte av innen hans spesialfelt?

Målbar.

I forskningsprosjektet "musikalsk gestikk" satte en del forskere seg fore å kartlegge hva slags bevegelser folk gjør til musikk. Refsum Jensenius utviklet i den sammenheng et "verktøy" som gjør det mulig å analysere bevegelser ned i minste detalj. Bevegelsene lar seg studere som kurver og tall på dataskjerm. Det gjør det også mulig å studere forskjeller eller avvik i bevegelsesmåte helt ned på detaljnivå.Hva har så det med ADHD-barn å gjøre?— Barna kan ofte virke vimsete og ute av fokus i forhold til andre barn. Vi tror at vi hos ADHD-barn vil kunne avdekke brudd i bevegelsesmønstre ved hjelp av analyseverktøyet og se at kjeder av bevegelse ikke henger helt sammen på samme måte som hos andre barn. Det vi håper er å kunne oppdage avvik så tidlig som mulig og gi hjelp til barn i faresonen, sier Sagvolden. Han har forsket på barn med ADHD i mange år.- Fra vi er ganske små blir vår adferd påvirket av forventninger fra omgivelsene. Når lille Per finner på spillopper i klassen, har det i stor grad sammenheng med forventningspress fra resten av elevene. Jo tidligere en kan sette inn hjelp, jo bedre - før uheldig adferd gror fast. Foreldre kan få råd og hjelp til å oppdage og avverge uheldige mønstre, påpeker Sagvolden. Han er 99 prosent sikker på at det kommer positive resultater ut av prosjektet.

Musikk gir struktur?

Om musikk i seg selv vil virke positivt inn på ADHD-barna, gjenstår å bevise. Men Refsum Jensenius er optimist.Vår hjerne er laget slik at den organiserer og lager struktur. Det er arbeidsbesparende. Når vi leser, oppfatter vi ikke én og én bokstav, men hele ordet, kanskje hele linjen. Ikke minst lager vi strukturer i vår oppfattelse av musikk. Barn med ADHD har generelt sett problemer med å gruppere og lage strukturer på like høyt nivå som andre. Det er lett å spore av og bli uinteressert hvis du skal lese bokstav for bokstav, synliggjør Jensenius.Både Sagvolden og Jensenius har tro på at nettopp musikk og rytme kan påvirke evnen til å lage strukturer på et høyere plan. Det hadde vært et spennende prosjekt å gå løs på senere.

Bevegelse.

Når vi lytter til musikk, trigger det kroppsbevegelse. Det kan kanskje ikke virke slik for den som sitter i konsertsalen, der vi ofte legger bånd på oss selv. Men også der er vi i bevegelse, om ikke annet så på det et indre plan, påpeker Jensenius.- Bevegelse er en naturlig del av musikken, både for den som lytter og for den utøvende. - En studie vi gjorde av musikere og bevegelse, viste klart den tette sammenhengen. Vi tok blant annet et videoopptak av en klarinettist. - Da vi analyserte bevegelseskurvene på data senere, så vi at musikeren hele tiden tappet rytmen med tærne. Dette gjorde han ubevisst. Da vi senere ba ham spille og samtidig holdt foten hans fast, klarte han ikke å spille.

Den samme dansen fra videoopptaket blir omgjort til målbare kurver. (KLIKK FOR STØRRE VERSJON.)

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ny forskning: Støy ga bedre konsentrasjon enn ADHD-medisin

 2. FORELDRELIV

  Lærerne trodde Zabine (15) var lat og uinteressert. Ingen skjønte at hun hadde en variant av ADHD.

 3. FORELDRELIV

  Ny forskning: ADHD øker sannsynligheten for å bli forelder som tenåring

 4. VITEN

  Kan fysisk aktivitet lindre ADHD-symptomer?

 5. NORGE

  Det lønner seg å høre på musikk når du trener

 6. A-MAGASINET

  Bilens sensorer piper konstant. Likevel kolliderte jeg? Har jeg blitt alarm-immun?