Klokken er 17.10. Likevel har fastlege Gudmund Noddeland Myhren (40) seks pasienter igjen for dagen.
Han må ringe like mange. Noen ganger er det alvorlige funn på prøvesvar som må formidles raskest mulig.
Fastlegen har valgt å ha bare 800 pasienter på sin liste. Han vil ha nok tid til hver enkelt, som å forklare hvorfor det er væske i mellomøret.
– Hvis jeg er fastlege over tid, kan jeg oppleve å følge flere generasjoner i samme familie. Det er fint, sier fastlegen.

Alle er bekymret for fastlegeordningen

Gudmund Noddeland Myhren (40) ønsker å være fastlege, selv om det innebærer å jobbe utover ettermiddager og kvelder i perioder. Men de fleste nyutdannede legene snur ryggen til allmennpraksis.

I Norge har alle en rett på fastlege. Likevel sto det i mai 153.190 pasienter uten. Totalt er det 236 «legelister» som mangler fastlege. Nå melder også sykehusene bekymring.

Foreløpig ser det ikke ut til at fastlegeordningen er i ferd med å friskne til. Det kommer frem i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten som ble lagt frem torsdag.

Les hele saken med abonnement