Politiet sliter med avhør i kretsen rundt Zaniar Matapour. Vurderer rettslige avhør.

Siktede etter masseskytingen natt til 25. juli har nektet å la seg avhøre. Det gjør også flere i hans omgangskrets. Nå vurderer politiet rettslige avhør.

Ingvild Myrold er politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Forrige uke ble det kjent at Zaniar Matapour (43) likevel ønsker å la seg observere i en judisiell observasjon. Dette er en vurdering av hans tilregnelighet. Tidligere har han nektet å samarbeide.

Torsdag skrev hans forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding til Aftenposten at sin klient begynner å stole nok på advokatene til at han vil la seg observere dersom de er til stede.

– Dette er helt i orden for de sakkyndige.

Det har vært avgjørende for advokatene å forklare sin klient at de sakkyndige er uavhengige av politiet og myndighetene, skriver Elden til Aftenposten.

Politiet mer optimistiske

Ettersom Matapour har signalisert at han vil samarbeide med de sakkyndige, har politiet blitt mer optimistiske med tanke på avhør.

– Det har styrket vår tro på at et avhør kan la seg gjennomføre, sier politiadvokat Ingvild Myrold.

Hun forteller videre at de har sendt en forespørsel til hans forsvarere om et avhør.

– Vi avventer svar på den, sier hun.

Elden opplyser til Aftenposten at Matapour er forelagt forespørselen fra politiet, men:

– Hans manglende tillit til politiet og PST er ikke endret.

John Christian Elden er én av fire som forsvarer Zaniar Matapour. Med seg har han Bernt Heiberg, Inger Silka Zadig og Farid Bouras.

Rettslig avhør kan bli aktuelt

Det er ikke bare Matapour som nekter å la seg avhøre. Politiadvokat Myrold forteller at det er flere personer i saken som ikke er samarbeidsvillige:

– Det er personer som i hovedsak er i siktedes omgangskrets.

Ifølge Myrold er det viktig å få avhørt personer som kan belyse sider av ham som ellers kunne kommet frem i avhør.

– Det kan bli aktuelt å be om et rettslig avhør av personer i siktedes omgangskrets, sier Myrold.

Kalles et vitne inn til et rettslig avhør, har vedkommende forklaringsplikt.

Hun forteller videre at politiet fortsetter å innhente informasjon om siktede.

– Det er for å belyse om det har vært en utvikling i hans væremåte eller politiske ståsted, for eksempel. Å innhente denne type informasjon tar tid. Det er mange personer som det er nødvendig å snakke med.

Les også

Politiet ser fortsatt på masseskytingen som terror – mulighet for medhjelpere «fortsatt aktuell»

Antallet fornærmede stiger

Fredag var det 69 personer som hadde status som fornærmet i saken.

– I dag er det 98. Tallet har økt en del gjennom helgen, sier Myrold.

Den siste tiden har politiet arbeidet med å innhente og sammenstille informasjon. Dette sammenligner de med vitneforklaringer.

– Vi går særlig gjennom vitneavhør og sammenholder det med informasjon fra krimtekniske undersøkelser og videoovervåking for å vurdere om personene er fornærmet eller vitner i saken, forklarer politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet venter at antallet fornærmede vil fortsette å stige.

Bare timer før skytingen var siktede på en restaurant i Oslo sentrum.

Forlenget varetektsfengsling

Mandag ble Matapour varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud. De to neste ukene vil han sitte fengslet i full isolasjon.

– For påtalemyndigheten er dette en så alvorlig sak at vi vil begjære ham fullt isolert så lenge vi ser det nødvendig, sier Myrold.

Hun sier videre at grunnlaget for isolasjonen vil svekkes over tid. Etterforskningen går fremover, og politiet får mye informasjon.

– En forklaring fra siktede vil være med på å svekke behovet for isolasjon.

Av kjennelsen om forlenget varetektsfengsling går det frem at det gjennomføres isolasjonsdempende tiltak.

– Det er blant annet tilbud om helseoppfølging, lufting, samtale med fengselsbetjenter og aktiviteter uten samspill med andre innsatte, opplyser Myrold.