Norge

Nedtur etter måneder med venting

"Per" (55) hadde angst og depresjon, og trengte langvarig behandling. Etter mer enn tre måneders venting fikk han medisiner og én legetime.

 • Anne Hafstad

— Lillestrømklinikken har brutt pasientrettighetsloven ved å ikke gi meg behandling innen fristen de selv satte. Da jeg endelig fikk et tilbud, var det svært mangelfullt. Jeg er en ressurssterk person, men jeg tenker med gru på de pasientene som blir utsatt for dette, og som tror de må godta en behandling som kan føre til at sykdommen blir verre, sier "Per". Vi treffer ham på en kafé i Lillestrøm sentrum. Han har med seg skriftlig dokumentasjon, som bekrefter det han sier, men ønsker å være anonym av hensyn til familien, og fordi han ikke har overskudd til å fronte dette i offentligheten nå. Derfor kaller vi ham "Per".

Sterk angst.

Fastlegen hans søkte ham til Lillestrømklinikken i mai i år for behandling av sterk angst og depresjon. Den nye helselovgivningen gir ham rett til en vurdering etter tre uker. Det fikk han, og da ble han helt forskriftsmessig gitt rett til behandling innen tre måneder. Men tiden gikk, og hjelpen uteble. En uke etter at fristen på tre måneder var utløpt, kontaktet han NAV (tidligere Rikstrygdeverket) og ba om å få behandling ved det private Lillestrøm ressurssenter, som blant annet Leif Roar Falkum driver. Da ble det fart i sakene ved Lillestrømklinikken og han fikk endelig time der.

Ny nedtur.

— Det ble en nedtur, for alt de tilbød var medisiner og eventuelt ny time om en måned. Det er ingen behandling. Jeg ønsker et langvarig opplegg som tar sikte på å få meg tilbake i arbeid igjen. Jeg har vært sykmeldt siden desember i fjor. Saksbehandlingen og det dårlige tilbudet fra Lillestrømklinikken kaster meg nå ut i en attføringssituasjon i stede for tilbakeføring til arbeid, sier en noe oppgitt "Per".

"Skjulte ventelister".

Han mener Lillestrømklinikken og Ahus driver med skjulte ventelister, blant annet ved å ta pasienter inn, men uten å gi dem et reelt tilbud. Han har allerede klaget bruddet på pasientrettighetsloven inn for Helsetilsynet ved Fylkeslegen i Oslo og Akershus, og fått medhold. Nå har han også klaget på behandlingen han tilsynelatende fikk tilbud om, og som han mener ikke holder mål i det hele tatt. - Etter mye "krangling" fra min side, har jeg endelig fått et tilbud, men jeg velger å be om at Helsetilsynet oppretter en tilsynssak mot Lillestrømklinikken. Dette på grunn av klage på kvalitativt dårlig behandlingsopplegg, brudd på pasientrettighetsloven, på det jeg mener er bevisst omgåelse av loven på pasientens bekostning og på sløsing med offentlige ressurser, sier "Per". Klagen er ikke ferdigbehandlet i Helsetilsynet.

 1. Les også

  - Pasientene trikses vekk

 2. Les også

  Den store helsebløffen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Tre menn halliksiktet

 2. NORGE

  Beboerne blar opp for Kvartal 6

 3. NORGE

  Utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år

 4. NORGE

  Odvar Nordlis liv i bilder

 5. NORGE

  Etter 22. juli ønsket AUF-lederen å rive hele bygget. I dag er han glad for at det ikke ble gjort.

 6. NORGE

  Frykter kollaps for gods på jernbane i 2019. Det kan bety 1000 flere lastebiler på veiene.