Dette svarte mennene om voldtekt

For hver situasjon ønsker vi at du angir i hvilken grad du mener at en kvinne selv er helt ansvarlig, delvis ansvarlig eller overhodet ikke ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom: <br clear="all"></br>

Les også:

Les også

- Kvinnene har skylden

Illustrasjonene er hentet fra Amnestys norske nettsider, der du kan lese hele rapporten "HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner."

Vi ønsker at du angir i hvilken grad du mener en kvinne selv er helt ansvarlig, delvis ansvarlig, eller overhodet ikke ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom kvinnen flørter åpenlyst.

Vi ønsker at du angir i hvilken grad du mener at en kvinne selv er helt ansvarlig, delvis ansvarlig eller overhodet ikke ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom kvinnen blir med mannen frivillig på nachspiel.