Hvorfor skal vi vaksinere oss når noen likevel blir syke?

De fleste har nå fått to stikk i overarmen. Noen to doser med samme vaksine, andre med en miks av de to. Men hundre prosent beskyttet er man ikke.

Vaksinene beskytter svært godt mot å bli alvorlig syk med delta-varianten.

Dersom man får symptomer på korona, selv om man er fullvaksinert, skal man testes. Og være hjemme til man får beskjed om negativ test, altså at man ikke er syk. Men hvorfor er det slik?

Hvorfor blir noen fullvaksinerte smittet og syke?

Vaksinene beskytter svært godt mot å bli alvorlig syk med delta-varianten. Beskyttelsen mot å bli smittet er best etter andre dose. Siden vaksinene ikke gir fullstendig beskyttelse, vil også noen fullvaksinerte bli smittet.

Noen få blir alvorlig syke. Sannsynligheten for å bli alvorlig syk, avtar etter første vaksinedose.

En del av pasientene bør fortsatt leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose.

Hvor syke blir de?

Fullvaksinerte har lavere risiko for å bli smittet enn uvaksinerte. Hvis de blir smittet, blir de i all hovedsak mindre syke og kommer seg raskere. Sykdommen ser ut til å arte seg annerledes hos fullvaksinerte som likevel blir syke.

Enkelte vil likevel kunne bli alvorlig syke.

De få fullvaksinerte som er innlagt på grunn av covid-19 nå, er i hovedsak eldre personer og personer i risikogrupper.

Blir flere fullvaksinerte smittet med deltavarianten?

Deltavarianten er mer smittsom sammenlignet med de andre variantene som har dominert i Norge tidligere. Når det er mer smitte, vil også noen fullvaksinerte bli smittet.

Hvis man er fullvaksinert og blir smittet, men ikke syk, kan man da smitte andre?

Fullvaksinerte som smittes og ikke blir syke, kan smitte andre. Men de smitter videre langt sjeldnere enn uvaksinerte.

Det er først og fremst fullvaksinerte som selv utvikler symptomer/sykdom, som kan smitte videre.

Hvordan kan man oppdage at man er i den situasjonen?

Det viktigste er å finne de som har symptomer. Fullvaksinerte som får symptomer på koronasykdom, bør også teste seg og holde seg hjemme til de er friske.

På den måten oppdages de tilfellene som har høyere risiko for å kunne smitte videre.

Skjer det samme med for eksempel barnevaksiner?

Blir noen vaksinerte barn smittet med kusma eller røde hunder?

Ingen vaksiner er 100 % effektive, men noen er bedre enn andre. Vaksine mot røde hunder er en av de mest effektive, og det er sjelden at man blir smittet av sykdommen.

Det er større sannsynlighet for at man kan bli smittet med for eksempel kusma. Særlig hvis det har gått mange år siden forrige vaksine.

For noen år siden var det et stort utbrudd med kusma blant studenter i Trondheim.

Kikhoste vaksineres vi også mot. Men den blir ikke sjelden påvist hos vaksinerte. Hvert år får 2000–3000 kikhoste, men de fleste blir ikke alvorlig syke.

Vaksinene beskytter altså mot alvorlig sykdom, selv om de ikke kan garantere at man ikke blir smittet.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg hvis man likevel kan bli smittet og smittsom?

Vaksinerte har langt lavere risiko for å bli smittet, smitte videre og få alvorlig sykdom.

Vaksinasjon er veien til gjenåpning av samfunnet slik at vi kan leve med dette viruset uten de samme alvorlige konsekvensene.

Hvor mange må vaksineres for at samfunnet oppnår flokkimmunitet?

Vaksinasjon kan også indirekte beskytte andre ved at færre blir smittet og dermed smittekilder.

Et eksempel: Kvinners risiko for livmorhalskreft forårsaket av HP-viruset reduseres ved at også menn vaksineres mot dette viruset. Menn blir i mindre grad bli smittekilder for kvinnene.

Koronavaksinasjon har også en slik indirekte effekt. Den bidrar til å begrense smittespredningen i samfunnet ved at mange er immune.

På denne måter får vi en høy befolkningsimmunitet.

Betegnelsen «flokkimmunitet» benyttes gjerne om en situasjon der så mange i samfunnet er immune at viruset ikke klarer å spre seg videre. Viruset finner ikke noen ikke-immune å smitte.

Da er vaksinasjon alene nok til å holde epidemien borte.

Men FHI tror ikke at vaksinasjon alene kan gi kan gi nok immunitet i befolkningen til at epidemien stopper helt opp.

Kilder: Overlege Sara Viksmoen Vatle og overlege Margrethe Greve-Isdahl, Folkehelseinstituttet.