Fastlegene: Unødvendig at skoleelever må få fraværsattest av lege

Skoleelever må igjen til lege for å få bekreftelse på at de er syke. Legene frykter attester til småsnufsete ungdommer går ut over tiden de burde bruke på unge med alvorlige sykdommer.

Disse to leder landets allmennleger. De mener de eldste skoleelevene fint selv kan dokumentere at de er syke, og at det ikke er nødvendig med fraværsattest fra lege. Fra venstre Nils Kristian Klev og Marte Kvittum Tangen.

Strenge smitteverntiltak og delvis nedlukking av landet førte til at få av oss har vært forkjølet eller hatt influensa på halvannet år.

Nå åpner samfunnet igjen, og det viktigste smitteverntiltaket er å holde seg hjemme når man er syk.

Det gjelder også ungdommer på videregående.

Ved pandemiens oppstart opphørte kravet om fraværsattest fra lege for elever i videregående skole.

Regjeringen ønsket ikke at mange skulle oppsøke lege med lettere plager. Legene selv syntes dette var en klok løsning.

Med åpningen av samfunnet lørdag ettermiddag strammes dette til igjen.

– Elever kan ikke bruke egenmelding eller bekreftelse fra forelder dersom man har fravær av helsegrunner, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hun påpekte at fraværsregelen er viktig for å sikre tilstedeværelse på skolen og bidrar til at folk fullfører videregående skole.

Dette er oppgaver fastlegene må slutte med

De to foreningene for allmennleger har siden innføringen av ordningen vært imot den. De mener det ikke er dokumentert at det fører til mindre fravær.

– Dette er unødvendig ressursbruk og et eksempel på ikke-kliniske oppgaver fastleger bør slutte å gjøre, sier leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

Økning i legebesøk på 30 prosent

I en rapport fra Folkehelseinstituttet før pandemien slo til, så FHI en sammenheng mellom nye fraværsregler og flere legebesøk.

Høsten 2016, første semester etter innføring av nytt regelverk for fravær i videregående skole, var det 30 prosent flere konsultasjoner i allmennlegetjenesten for 16–18-åringer enn høsten 2015.

– Økningen i allmennlegekonsultasjoner og legemiddeluttak blant 16–18-åringer sammenfalt i tid med innføring av nye fraværsregler i videregående skole. Vi observerte ikke tilsvarende endringer for 15-åringene. Det er derfor overveiende sannsynlig at endringene skyldes de strengere kravene til dokumentasjon av skolefravær, skrev FHI i rapporten

Banale luftveisinfeksjoner er ikke viktig

Marte Kvittum Tangen mener dette viser klart at ordningen øker presset på primærhelsetjenesten. Hun sier legene heller burde bruke tiden på å hjelpe ungdommer som har behov for dem.

– En av våre viktigste kjerneverdier er å «gi mest til dem som trenger det mest». Å vurdere elever med banale luftveisinfeksjoner gir ikke bedre helse.

Aftenposten har nylig skrevet at Folkehelseinstituttet frykter mange med virusinfeksjon fremover. Helseminister Bent Høie (H) minner om at alle skal være hjemme om de har symptomer på luftveisinfeksjoner.

– Dette gjelder også alle elever. Selv om mange er vaksinert mot korona, vil de få andre virusinfeksjoner. Når de skal være hjemme med forkjølelse, vil de altså trenge en legeattest for å dokumentere fraværet, sier Tangen.

Hun minner om at selv ved en negativ covidtest er rådet fortsatt å være hjemme til man har vært feberfri i 24 timer. For de fleste med virusinfeksjoner innebærer det behov for å være hjemme et par dager.

– Vi mener at elever over 18 år kan dokumentere fravær selv, og at foresatte kan gjøre det for elever under 18 år, sier Kvittum Tangen.

Leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, er svært bekymret over kapasitetsutfordringene i fastlegeordningen.

– Der er det krise. Vi trenger den kapasiteten vi har, til å gi helsehjelp til dem som har behov for det.

Klev sier mange ungdommer som kommer til fastlege med luftveisinfeksjoner for å få en attest, vil øke risikoen for smitte for andre pasienter og for dem som arbeider på legekontoret.

– Mange kommuner avvikler nå sine luftveisklinikker, og vi har heller ikke fått videreført ekstra takster som hjalp oss i starten av pandemien, sier han.