Blu-ray selger flest filmer

Tall for februar viser at Blu-ray solgte nesten dobbelt så mange filmer som det konkurrerende HD DVD-formatet.

Ifølge det amerikanske magasinet Video Business, ble det solgt henholdsvis 250.000 Blu-ray filmer og 125.000 HD DVD filmer i februar. Tall som tilsynelatende tyder på at Blu-ray er i ferd med å feste grepet om filmsalget. Skjønt tallene bør ikke tolkes for entydig, da formatkrigen fortsatt er i en tidlig fase.

En forklaring på at Blu-ray har solgt det dobbelte av HD DVD i februar, kan eksempelvis være at det ble lansert dobbelt så mange Blu-ray filmer i januar og februar, mens lanseringsoversikter for de neste månedene tyder på at antallet nye titler vil være forholdsvis likt.

Usikkerhet

Det har også vært knyttet usikkerhet til hvordan de ulike analyseselskapene har kommet frem til tallene, og om Blu-ray filmer som har fulgt med spillere på kjøpet også har blitt talt med. Noe et av de ledende analyseselskapene Neilsen VideoScan benekter er tilfellet for deres salgsmålinger.

Andre bransjeaktører hevder på sin side at så lenge salgsvolumene er så små som de relativt sett er, vil det også være begrenset hvor mye salgstallene kan vektlegges.

Tidlig i en formatkrig skal man akte seg vel for å trekke forhastede slutninger, langt mindre utbasunere noen vinner. Med så store penger og prestisje som står på spill, vil det dessuten være naivt å tro at alt tallmateriale som presenteres gir en 100 prosent fremstilling av det faktiske styrkeforholdet de to konkurrerende formatene i mellom.

Ser vi på salget av spillere, viser de fleste målinger at de totale salgstallene nå er forholdsvis like.


Les våre tester av Blu-ray-spillerne:

The Departed var den mest solgte filmtittelen på både Blu-ray og HD DVD i februar, med henholdsvis 20.000 og 13.000 eksemplarer.