Nytt testsystem vil påvirke smittetallene, tror FHI

For fjerde dag på rad er smittetallene rekordhøye. Og FHI tror økningen bare vil fortsette.

Norge skal gå vekk fra PCR-tester til hurtigtester som folk skal kunne ta hjemme.

Det gjelder å holde tungen rett i munnen om man vil ha oversikt over pandemien i Norge. Men registreringene viser rekordhøye smittetall:

  • Det siste døgnet er det registrert 24.958 koronasmittede i Norge. Det er 12.598 flere enn samme dag i forrige uke.
  • De siste syv dagene er det i snitt registrert 14.328 koronasmittede pr. dag.
  • Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 8.773, så trenden er stigende.

Noe av den voldsomme økningen skyldes en rutineomlegging i rapporteringen inn til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

En varslet økning

Smittetallene kan derfor være noe misvisende på grunn av etterrapporteringen. Men det er likevel rekordhøyt.

– Dette er nok den økningen som vi har varslet om, og den vil fortsette i tiden fremover, før det snur, sier overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstiuttet.

FHI har tidligere anslått at smittetoppen vil være i månedsskiftet januar/februar, men det understrekes at de vil gjøre nye modelleringer og at det er et anslag som er i bevegelse.

Men hvor fort smittetallene vil fortsette å øke er vanskelig å si. I andre land har smittetallene steget raskt for å så å stupe bratt, slik som i Storbritannia.

Skiller lag

Fredag var 230 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 19 færre enn dagen før.

66 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 46 respiratorbehandling. Det er fire færre på intensiv og fem færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Folkehelseinstituttet ser det som svært positivt at smittetallene og innleggelsestallene «går fra hverandre».

– Når vi nå har så mye smitte i samfunnet og folk samtidig er godt beskyttet med vaksine, så er dette en positiv trend.

Norske helseregistre kan skille mellom: innlagt med korona og innlagt på grunn av koronasykdom. Da får man et tydeligere bilde av hvordan det går i sykehusene.

– Vi ser en økning i antall innlagte med koronavirus og ikke av koronavirus. Det betyr at vi fanger opp noen som er smittet nesten tilfeldig, som er innlagt for noe annet. Da får vi en bedre oversikt over den reelle belastningen for sykehusene.

Et nytt system

Regjeringen åpnet fredag for at personer som har tatt tre doser vaksine eller har tatt to doser og gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder, ikke lenger må bekrefte positiv test med pcr-test. Man skal i stedet selv kunne rapportere inn hvis man er smittet. En slik omlegging av systemet vil få konsekvenser sier FHI.

– Når man tester mindre i offentlig regi og mer hjemme, får vi en annen type oversikt.

Men FHI tror ikke de kommer til å miste oversikten. Fordi man overvåker og ser på flere tall, som sykdomsbyrde blant smittede, pågang hos fastlegene og innleggelser.

– Det vil bli mindre fokus på de som er smittet. Det er en normal vei å gå nå med stor smitteøkning i samfunnet og lite alvorlig sykdom.

Selv om smittetallene vil bli innrapportert annerledes, tror likevel FHI det er nødvendig slik at ikke test- og analysekapasiteten kollapser.

– Jeg tror det er nødvendig i en slik smittesituasjon at vi må tilpasse oss til et nytt system.

Innrapporteringssystem finnes ifølge helsemyndighetene i 132 kommuner. Nå skal KS tilby en tilsvarende løsning for de kommunene som ikke har det, og Helsedirektoratet har fått i oppgave å følge opp dette, skriver regjeringen.

FHI er spent på om det vil fungere at folk selv skal melde inn når de tester positivt.

– Det avhenger av hensikten med selvmeldesystemet og hvor enkelt det er, sier Berg.

– Dramatisk

Nå er det veldig mange som er smittet. Og det kan være en fordel.

– Alle smittetilfeller vil bidra til større immunitet i befolkningen. Så lenge de smittede ikke får alvorlige følger av smitten og de sårbare har god beskyttelse, så er det fordel for samfunnet. Men man skal ikke gå inn for å bli smittet.

For mange smittet samtidig gir også ulemper. Et samfunn tåler ikke for mange smittetilfeller. Og flere har pekt på at det kan gå utover samfunnskritiske funksjoner når alle må være hjemme.

– Det er sykefraværet vi vil merke det mest på nå. Det vil kunne være dramatisk hvis veldig mange må være hjemme i karantene og isolasjon uten å kunne gå på jobb, sier Berg.

Helsemyndighetene har varslet at det kommer endringer i karanteneregler.