Bedrageritiltalt Ap-politiker: Jeg sliter med å huske tall

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har utfordringer med å forklare seg om detaljene i reiseregningene påtalemyndigheten mener ikke er reelle.

Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal fotografert da rettssaken startet tidligere i november.

Bedragerirettssaken mot Ap-politikeren er inne i sin fjerde uke. Tiltalen dreier seg om en sum på 117.000 kroner, og retten skal gjennomgå 56 reiseregninger med tilhørende bevisførsel.

Den tidligere stortingspolitikeren har beklaget og erkjent uriktige reiseregninger. Men hun har ikke erkjent straffskyld for grovt bedrageri, som er det hun er tiltalt for.

Torsdag startet med en gjennomgang av en reiseregning som var sentral da Aftenposten først avslørte Ap-politikerens fiktive reiseregninger i april 2019.

Samme reiseregninger, flere forklaringer

Dette dreide seg om en reiseregning fra slutten av juli 2018. Da oppga Liadal at hun hadde vært på en tjenestereise til Odda og Tyssedal i Hordaland.

Formålet hun oppga, var «kraftindustrien». For dette fikk hun utbetalt over 3100 kroner. Samtidig viste bilder i sosiale medier at hun var i Haugesund disse dagene.

Senere erkjente Liadal at reisen ikke hadde vært gjennomført likevel.

I retten påpekte aktoratet at Liadal flere ganger hadde endret forklaring overfor både Aftenposten, Stortinget og politiet om den aktuelle reiseregningen.

Først oppga hun at hun hadde vært i Tyssedal. Senere forklarte hun at reisen var avlyst, og at reiseregningen var ført etter kalender.

Odda ligger i Hardanger i Hordaland. Liadal har oppgitt at hun var på tjenestereise her 30. og 31. juli og fått penger for dette.

Politiet har tilgang til Liadals kalender. I retten påpekte aktor Monica Krag Pettersen at det ikke lå noen slik reise der.

Husker dårlig

Ap-politikeren forklarte flere ganger at hun har problemer med å huske detaljer tilbake i tid.

– Jeg har problemer med tall og datoer, sa Liadal og viste til at hun husket hvilket år barna ble født, men ikke når de lærte seg å sykle.

I retten viste aktoratet frem utdrag fra Stortingets reisedatasystem. Disse viste at den aktuelle reiseregningen var levert 31. juli 2018. Dette var samme dag som den angivelig var avsluttet.

Pettersen lurte på hvordan det var mulig å levere reiseregning for en avlyst reise samme dag som reisen ikke har funnet sted.

– Om jeg har gjort det, så er det sterkt klanderverdig, sa Liadal.

Hun avviste at hun hadde gjort det for å berike seg selv.

Hun understreket samtidig at det likevel kunne hende at hun faktisk hadde reist til Odda og Tyssedal, men at hun ikke kunne huske dette.

– Det er vel ganske enkelt – enten har du vært der, eller så har du ikke det, sa aktor.

– Det husker jeg ikke, dessverre, svarte Ap-politikeren.

Ingen spor etter reiser i bompenge- eller kontoutskrifter

Aktoratet har i tillegg lagt frem både utskrifter fra bompasseringer og kontoutskrifter som ikke stemmer overens med Liadals reiseregninger.

Disse viser at familiens bil og Liadals bankkort brukes andre steder enn der hun har oppgitt å ha vært.

Liadals forsvarer, Erik Lea, trakk også frem Liadals dårlige hukommelse.

– Pr. i dag, vet du eller vet du ikke om den turen ble avlyst, spurte Lea.

– Jeg vet ikke. Jeg har prøvd å nøste, men finner ikke ut av det.

– Er konklusjonen at pr. i dag, at du vet om du var i Odda/Tyssedal den 30. og 31. juli?

– Nei.

– Husker du hva du sa til henholdsvis Aftenposten, politiet og Stortinget på det tidspunktet du uttalte deg? Ville du husket det om du ikke fikk lest det opp, spurte Lea.

– Nei. Det er nesten sånn at om jeg hadde lest det for noen dager siden, så hadde jeg ikke husket det nå, svarte Liadal.

Dommer: Vanskelig når du ikke husker

I løpet av torsdagen kom retten også inn på en reise der Liadal har krevd kjøregodtgjørelse for en reise mellom Oslo og Haugesund, mens bilder fra sosiale medier viser at hun var på Øyafestivalen i Oslo med familien.

Aktoratet mener det ikke har vært noen reise fra Oslo til Haugesund, mens Liadal mener det finnes en mulighet for at hun kan ha rukket innom et kulturarrangement i Haugesund.

Denne ville i så fall gitt en svært hektisk dag, der Liadal måtte kjørte 900 kilometer tur/retur til Haugesund. Men Liadal husket ikke detaljene rundt dette, noe tingrettsdommer Steinar Backe reagerte på.

– Det virker jo som en spesielt hektisk dag, som man kanskje ville husket noe av?

– Jeg skulle gjerne husket, men jeg gjør ikke det, sa Liadal.,

– For rettens del blir det vanskelig når du ikke husker, sa Backe.

Liadal sier til Aftenposten at hun syntes hun har fått gitt bedre svar på reiseregninger tidligere i rettssaken.

– Jeg opplever at jeg har klart å gi mer forklaringer da enn det jeg gjorde i dag.