Norge

- Vi er bekymret

Halvparten av lærerne som underviser i realfag i grunnskolen, har ikke faglig fordypning i disse fagene.

  • Forf>
  • <forf>liv Berit Tessem <

Desstuen mangler halvparten av skolene laboratorieutstyret som er en forutsetning for å gjennomføre Kunnskapsløftet.Det er et stort gap mellom kunnskapsminister Øystein Djupedals satsing på realfagene og realitetene i naturfagrommet og fysikksalen. En ny undersøkelse fra Tekna (Teknisk-Naturvitenskapelig forening) viser at både realfags-kunnskaper og laboratorieutstyr er mangelvare i grunnskolen.

Bekymring.

Undersøkelsen, som er utført av Synovate MMI, er basert på 200 telefonintervjuer med lærere som er fagansvarlige i matematikk og naturfag.— Vi er bekymret over at skoleeiere og mange skoleledere ikke innser nødvendigheten av å investere mer i natur- og realfagene. Det snakkes mye, men lite skjer, sier president i Tekna, Marianne Harg.- Behovet for etter- og videreutdanning innen naturfag er stort. Lærerne i ungdomsskolen oppgir også at de har behov for mer kunnskap om hvordan de skal undervise bedre i disse fagene. Skoleledere legger også liten vekt på å kartlegge behovene for faglig oppdatering. Ifølge undersøkelsen er det bare 44 prosent av skolelederne som har sjekket om lærernes kunnskaper og skolens utstyr dekker Kunnskapsløftets krav.- Der hvor behovene er kartlagt, er det bare én av fire som har fått tilbud om etter- eller videreutdanning. Mange lærere som underviser i naturfag, mangler faglig fordypning i fag som fysikk, biologi og kjemi. Hvordan skal disse lærerne klare å skape undring og nysgjerrighet, når de i tillegg mangler utstyret som skal til for å utføre elementære vitenskapelig forsøk, spør Marianne Harg. - Grunnlaget for naturfaginteressen skapes i grunnskolen, og vi ser dessverre at mange elever ikke har de nødvendige kunnskapene når de møter strengere krav på videregående.Harg mener at lærerutdanningen må endres slik at lærerstudentene kan fordype seg faglig. Det er nødvendig for at norske skoleelever i fremtiden skal kunne hevde seg på like linje med andre nordiske elever.

  1. Les også

    Likestilling på lærerrommet

Nivået på undervisningen må opp hvis norske elever skal kunne hevde seg, mener fagfolk.