Norge

Tviler på tallene

Hverken Skatteetaten eller Statistisk sentralbyrå vet nøyaktig hvor mange polakker som er i Norge.

Men ingen av dem tror tallet er så høyt som den polske ambassaden anslår. — Jeg tror tallene vi sitter på er altfor lave. Rapporter vi har fått fra byggebransjen viser at det er betydelig underrapportering. Men jeg har likevel liten tro på at det er over 120 000 polakker i Norge samtidig. Men vi har ingen fasit, sier førstekonsulent Christoffer Berge i Statistisk sentralbyrå. - Vi vet at det er mørketall, men vi kan ikke si noe om størrelsen på dem, sier seniorrådgiver Lise Abelsnes ved Sentralskattekontoret for Utenlandssaker. - Det kan skyldes at det er del nye oppdragsgivere ikke er klar over at de må registrere seg, men kan også skyldes at noen vil unndra seg beskatning. Mange tror at de kan være her uten å registrere seg og ikke betale skatt. Det stemmer ikke. Det er klare regler for at alle utenlandske foretak og selvstendig næringsdrivende som tar oppdrag i Norge skal rapportere til oss, sier Abelsnes.

Les også

  1. De fleste drar hjem igjen

  2. - 120.000 polakker i Norge