Norge

LO-ansatte får krisehjelp

Ingunn Yssens oppsigelse ble en stor belastning på arbeidsmiljøet i LO.

Dersom Gerd-Liv Valla er en dårlig sjef og det er arbeidsmiljøproblemer i LO, skyldes det ikke mangel på regler og forskrifter. Foto: ROLF ØHMAN

  • Forf>
  • <forf>gunnar Kagge <

LO-ledelsen jobber med en ny redegjørelse om Yssen-saken. Den skal sendes Arbeidstilsynet om kort tid. I mellomtiden kan tilsynet sette seg inn i et 21-siders brev om arbeidsmiljøet i LO, samt 43 vedlegg.Av brevet, som ble sendt fredag, fremgår det at Yssen-saken ble en stor belastning på arbeidsmiljøet i organisasjonen."LO som organisasjon har de siste ukene vært i en svært tung og vanskelig situasjon", skriver administrasjonssjef Kine Smith Larsen, og understreker siste halvdel av setningen.Hun forteller at det er innført beredskap for ansatte som har det spesielt vanskelig. Bedriftshelsetjenesten har hatt åpen dør nesten døgnet rundt. Arbeidsmiljøutvalget har vanligvis fire møter i året. I løpet av januar hadde de to ekstraordinære møter, og planlegger flere.

Mange regler.

Ingunn Yssen sa opp i all offentlighet og anklaget LO-leder Gerd-Liv Valla for dårlig behandling. Blant annet skal Valla ha uttrykt skuffelse over Yssens graviditet og generelt vært en dårlig leder med trakasserende adferd.Stemmer Yssens anklager, skyldes det ikke mangel på regler, forskrifter, intensjoner og interne rundskriv. Over 60 sider med brev og vedlegg dokumenterer LOs gode intensjoner når det gjelder arbeidsmiljøet."Gleden ved å arbeide og det positive arbeidsmiljøet skapes gjennom felles ansvar," står det for eksempel i LOs livsfasepolitikk. Yssen hevder at Valla uttrykte skuffelse over graviditeten, og at det langt på vei ødela gleden ved å arbeide.Alle ledere i LO, det inkluderer trolig både Valla og Yssen, skal ha fått opplæring i "Den vanskelige samtalen", for å håndtere sykdom og konflikter.

Oppfølging.

LO har også omfattende rutiner for å følge opp sykemeldte. Denne oppfølgingen krever gjensidighet. Valla har hevdet at det ikke var mulig å følge opp Yssen, da den sykemeldte internasjonale sekretæren var utilgjengelig.Yssen og hennes advokat svarte i et hemmeligstemplet brev til alle forbundslederne i LO at det er usant, og dokumenterte mange eksempler på slik kontakt. Men bedriftslegen frarådet på ett tidspunkt at Yssen var i kontakt med arbeidsgiveren.I 2005 ble det tatt opp i LOs arbeidsmiljøutvalg, at det var mange år siden siste arbeidsmiljøundersøkelse. Den skal gjennomføres i år.I anledning Yssen-saken og Arbeidstilsynets spørsmål om miljøet i LO, ble alle avdelinger spurt om sine behov. Én av klagene som gikk igjen var dårlige rutiner for krisehåndtering.