Diskrimineringsombudet: Hijab-nekt på sykehjem er lovstridig

Sykehjemmet som ville forby ansatte å bruke hijab, fikk ikke medhold.

I september fastslo styret i Blidensol sykehjem i Stavanger at ansatte ikke kan bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinaskjerf.

Saken ble klaget inn saken til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Klageren har nå fått medhold, heter det i en pressemelding ombudet.

– Det skal svært mye til for å kunne nekte noen å bruke religiøse hodeplagg. Bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern. Vedtaket fra sykehjemmet er i strid med diskrimineringsloven, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Ubehag hos pasient holder ikke som argument

Styret hevder i sin redegjørelse til ombudet at bruk av hijab blant annet kan skape utrygghet og frykt hos eldre mennesker og demenspasienter.

I en sak fra TV2 kommer det frem at forslaget mot bruk av hijab, turban og palestinaskjerf, ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

I protokollen som ligger åpent for alle på sykehjemmets hjemmeside står det:

«Begrunnelsen for denne saken er beboernes velvære. Som kjent fungerer mennesker med demens best i velkjente og således trygge omgivelser. Bl.a. husker demente sin fortid, og er således bl.a. sterkt berørt av hvordan personer rundt dem ser ut, og bl.a. hvordan de er kledd. Dersom det brukes klesplagg som er ukjente for pasienten, som f.eks. hijab, turban eller palestinaskjerf, kan dette skape forvirring og utrygghet. Fra før av, og nå i økende grad, er det ansatte med fremmed, utenlandsk utseende og med til dels dårlig norsk språk».

Dette argumentet holder ikke, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les også

Et sykehjem i Stavanger forbyr hijab. Det er en feig strategi. | Sumaya Jirde Ali

– Selv om man i konkrete tilfeller kan være nødt å gjøre enkelte tilpasninger for å ivareta enkelte pasienter, er ikke ubehag eller uro hos pasientene grunn nok i selg selv til å kunne forby hijab, Sier Bjurstrøm.

Reaksjoner fra ansatte og pårørende tilknyttet bruk av hijab, som styret viser til, kan heller ikke begrunne et forbud mot hijab, skriver ombudet i sin uttalelse.

– Vi kan heller ikke se at bruk av religiøse plagg, herunder hijab, hindrer de ansatte i å utøve arbeidet tilfredsstillende, påpeker Bjurstrøm.

Styret ved Blidensol vil ikke snu i saken

– Styret har nylig mottatt likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering av sykehjemmets vedtak om generell og nøytral uniform, og styret forholder seg nå til den klageretten og klagefristen som er gitt oss, skriver nestleder i driftsstyret ved Blidensol, Kirsten Smedvig, i en epost til NRK.

LDO er en rådgivende, og ikke en lovgivende, instans. Vedtak kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som gir saken ny vurdering.

Stavanger kommune, som Blidensol har en driftsavtale med, har kritisert det privatdrevne sykehjemmet for forbudet og sagt at de forventer at sykehjemmet innretter seg dersom vedtaket viser seg å være lovstridig.