Norsk forsker: Ungdom bruker smertestillende for å stresse ned

«Hver gang jeg skulle møte kjæresten min, tok jeg en Ibux før jeg dro hjemmefra slik at jeg ikke skulle føle meg så sliten når jeg var sammen med han. Det hjalp meg til å føle meg mer glad og levende.»

afp000786135-_MAJ7yR8sW.jpg

Stipendiat Siv Skarstein ved Høgskolen i Oslo og Akershus har dybdeintervjuet 19 ungdommer om daglig bruk av reseptfrie smertestillende medisiner.

Jenta på 15 år som roer seg ned før hun skal treffe kjæresten sin, er en av dem som ble intervjuet av Skatstein til hennes doktorgradsavhandling.

Unge storforbrukere

Felles for ungdommene var at de er storforbrukere av reseptfri smertestillende og løser dagliglivets plager med piller.

Hver tredje jente har smertestillende i håndvesken. Mange deler med venninner.

Apotekforeningen publiserte i 2015 en undersøkelse om bruk av paracetamol blant ungdom som blant annet viste at 1/3 av jenter mellom 15 og 24 år hadde brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid en pakke smertestillende i vesken.

Siv Skarstein ønsket å finne ut mer om hvorfor unge mennesker i økende grad bruker smertestillende.

Smertestillende selges både fra apotek og andre butikker.

— De trenger opplæring i riktig medisinbruk, påpeker forskeren på forskning.no.

I studien kom det frem at flere av ungdommene i tillegg til å dempe smerter også brukte medisinene for å roe seg ned og for å takle krevende situasjoner, som for eksempel sosiale arrangementer, eksamener, trening og konkurranser.

Hjelper mot opplevelsen av å være utilfreds

– Ungdommene sliter med en følelse av at de ikke er bra nok og opplever at de har en verdi i form av hva de presterer, sier Skarstei., og legger til at det synes som om kravene til å være flink, veltilpasset og suksessfull, oppleves uendelig.

Hun mener medisinene brukes mye både mot smerter, men også for å prestere.

Hun synes det er bekymringsfullt at det er blitt en kultur blant ungdom å ta en pille for alt som er ille.

Smertestillende medisiner selges i butikker, kiosker og bensinstasjoner. Forskeren sier de er veldig lett tilgjengelig, og at det er sosialt akseptert å bruke dem.

Gjelder også voksne.

Les også

Tar du en pille mot alt som er ille? Du er definitivt ikke alene

— Ut fra det ungdommene i studien forteller, er de opplært av foreldrene – vanligvis mor - til å bruke smertestillende. Ungdommene har tilgang til medikamentene hjemme, sier Skarstein som mener samfunnet må jobbe med holdningene mange unge har til å bruke reseptfrie legemidler og understreker at medisinbruken etableres tidlig i tenårene, sier hun på forskning.no

– Helsesøstre i skolehelsetjenesten kan ha en viktig rolle med å identifisere ungdom i risikosonen og sette inn tiltak tidlig. De som for eksempel sliter med migrene, bør utredes og få en korrekt behandling. Reseptfrie smertestillende kan gi medikamentindusert hodepine, og dette er et økende problem.

Helsesøster; hvor er du?

Les også

- Det knyter seg i magen når jeg ikke har tid til å høre på det ungdommen egentlig vil fortelle meg

Helsesøster er viktig

Siv Skarstein sier mange ungdommer sliter med hyppig smerte, og at foreldre bør få god informasjon og støtte, for eksempel av helsesøstre på foreldremøter på skolen.

— Dessuten må ungdom selv ta ansvar for å ivareta egen helse, eksempelvis gjennom å få nok søvn og spise ordentlig, mener forskeren.

Ifølge Skarsteins arbeid sier mange i aldersgruppen 15 til 18 år at de bruker paracetamol forebyggende for å unngå å få smerter. Paracetamol er virkestoffet i en rekke smertestillende preparater. Den mest brukte merkevaren er Paracet, som er til salgs i de fleste butikker.

eksamensnerver228.jpg

-De fortalte at de tok en pille hvis de gruet seg til eksamen,eller hvis de fryktet brystsmerter. De sa de følte seg roligere av dette. Det som overrasket meg var hvor komplisert liv de hadde, vanskelige oppvekstvilkår.

Forskeren tror det er få unge som kjenner til at overforbruk kan gi kronisk hodepine og over tid også alvorlige leverskader.

Gammel debatt.

Les også

Pilleknasking gir hodebry

– Reseptfrie smertestillende medisiner har bivirkninger, så det er viktig å skille mellom hensiktsmessig bruk, uhensiktsmessig bruk og skadelig bruk, understreker Skarstein.

Hvis de gruer seg til eksamen, opplever kanskje brystsmerter. For å unngå å få smerten, tar de det forebyggende. Føler seg roligere av dette. Det som overrasket meg var hvor komplisert liv de hadde, vanskelige oppvekstvilkår.

– Jeg har tro på rett behandling til rett tid. Men å bruke smertestillende for å takle hverdagslivets utfordringer, har jeg liten tro på.

Kjersti Toppe, Senterpartiet, har tatt opp ungdoms bruk av smertestillende ved flere anledninger. Hun er bekymret over utviklingen der jenter spesielt bruker smertestillende medikamenter nærmest daglig, og at det er aksept for det.

Kjersti Toppe

Hun mener forbruket blant ungdommene er usunt.

— At ungdom bruker dette forebyggende er utrolig,og kunnskapsløst.

Bak forhenget med dem:

Les også

Vil gjemme smertestillende tabletter på denne måten i butikk

Toppe vil ha vekk reklame, og få pillene tilbake til apotek.

— Men det mest realistiske nå er å få flertall for et krav om skjult oppstilling i butikkene. vi trenger politisk drahjelp til en nasjonal holdningskampanje rettet mot barne- og ungdomsfamilier og skoler og helsestasjoner.

Stortingspolitikeren etterlyser mor

— Mødre må også skjerpe seg, vi vet at mange jenter får medikamenter av sine foreldre, oftest mor. Sjekk toalettmappene, det er ikke naturlig at der skal ligge en pakke paracet der. Dette er medisiner og ikke noe som ungdom skal bruke til dagen. Alt dette blir vanskelig å få til, når vi har en helseminister som ikke ser problemet og en legemiddelindustri som later som de ikke vet.

Avdelingsdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at ibuprofen og paracetamol ikke virker beroligende i seg selv.

F-Brødtekst-mnyh1steinar2808.jpg

— Men de har selvsagt en betydelig placeboeffekt, og da vil de jo virke mot mange ulike plager. Slik som den 15 år gamle jenta forteller, sier Madsen.

Han syntes det mest interessante ved arbeidene til Skarstein er at hun påviser en sammenheng mellom bruk av smertestillende medisiner og ulike problemer i livet.

— Det er ikke unikt for ungdommer, sammenhengen finnes også for voksne.

Madsen stille spørsmål om hva som er høyt forbruk.

- Hva mener forskere med uttrykk som «storforbrukere»? Tidligere undersøkelser har vist at storforbruk ofte dreier seg om en til to tabletter en gang i uken eller to, som ikke er bekymringsfullt rent medisinsk sett.