653 avvik siden nyttår: Helseministeren har fått bekymringsmelding om transport av pasienter

– Vi kan ikke ha et system der man kan bli sykere av å ha vært på sykehus fordi transporten ikke er god nok, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo kommune.

– Det er bra at politiet og Helsetilsynet nå undersøker denne saken, slik at vi får klarhet i hva som har skjedd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

6. februar i år skrev byråden en bekymringsmelding til helseminister Bent Høie (H) der hun ba statsråden ta tak i problemene med pasienttransporten ved landets største sykehus.

NRK har tidligere i vinter skrevet om pasienter som har ventet i flere timer på drosje eller opplevd at den ikke kommer i det hele tatt.

– Helsetjenesten skal oppleves som trygg og forutsigbar. Det gjelder ikke bare selve behandlingen, men også transporten til og fra sykehuset, sier Tone Tellevik Dahl.

Hun er bekymret over utviklingen innenfor pasienttransporten de siste månedene. I bekymringsmeldingen til helseministeren heter det:

Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl mener helseminister Bård Høie må ta ansvar og få orden på pasienttransporten i Oslo.

Nyresyk kvinne døde

Aftenposten skrev fredag om en nyresyk kvinne som skulle ha blitt hentet av taxi for å få dialysebehandling ved Ullevål sykehus.

Kvinnen ble aldri kjørt til sykehuset. Neste dag ble hun funnet død. Politiet har nå startet etterforskning for å finne ut hvorfor hun ikke kom seg til sykehuset og om hun ble feilbehandlet.

På grunn av politietterforskningen ønsker ikke Tone Tellevik Dahl å uttale seg om den konkrete saken. Hun oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet til å gå gjennom rammebetingelsene i pasienttransporten.

– Vi kan ikke ha et system der man kan bli sykere av å ha vært på sykehus fordi transporten ikke er god nok. Derfor håper jeg Høie nå er tydelig på at sykehusene må prioritere syke og sårbare mennesker, ikke bare når de er til behandling, men også når de kjøres til og fra, sier hun.

14 avvik hvert døgn

I 2017 ble det registrert minst 2600 avvik etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok ansvaret for pasienttransporten ved Oslo universitetssykehus, viser tall NRK har fått innsyn i.

Aftenposten kunne fredag fortelle at det så langt i år er registrert 653 avvik knyttet til pasientreiser i Oslo og Akershus. Det tilsvarer 14 avvik hvert døgn.

Høie: Bra at saken undersøkes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier det er bra at politiet og Helsetilsynet nå undersøker denne saken, slik at vi får klarhet i hva som har skjedd.

– Jeg er opptatt av at pasientene får et godt transporttilbud. Det er uakseptabelt at drosjeselskapene ikke oppfyller de avtalene som er inngått med helseforetakene om transport av pasienter, sier han

Høie sier videre at det er de regionale helseforetakene som skal sørge for transport til undersøkelse og behandling.

– Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven. Jeg er kjent med at OUS vurderer om de kan etablere en egen transporttjeneste som sikrer hjemtransport for de sykeste pasientene, sier helseministeren.