Borten Moe-selskap kjøper Norske Shell-andeler for 4,5 milliarder

Oljeselskapet Okea, som Ola Borten Moe var med på å stifte, kjøper Norske Shells lisensandeler på feltene Draugen og Gjøa. Pris: 4,5 milliarder kroner.

Gründer: Sp-politikeren var med å stifte selskapet som har kjøpt seg opp i to oljefelt.

Lisensandelene utgjør 44,56 prosent i feltet Draugen i Norskehavet, samt 12 prosent i Gjøa. Dette feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen.

Avtalen innebærer at Okea overtar operatørskapet for Draugen, der det ble boret en ny brønn senest i 2015. Produksjonen der startet i 1993.

Les også

Les også: Tilbakeslag for oljelobbyen i kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja

Selskapets kommersielle leder

Ola Borten Moe er en av gründerne bak Okea, og er i dag selskapets kommersielle leder. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og har gjort flere store kjøp. I fjor overtok Okea Totals andel av Gina Krog-feltet for 3 milliarder kroner.

– Denne avtalen er et godt strategisk trekk for begge selskapene. Draugen har vært et svært viktig felt for Shell i Norge, og vi har tro på at det vil bli like viktig for OKEA i deres utvikling som operatør på norsk sokkel, sier administrerende direktør Rich Denny i Norske Shell til NTB.

Må godkjennes av myndighetene

Salget av lisensandelene innebærer at ansatte til havs og på land i Kristiansund og Stavanger, går over til Okea. Avtalen forventes gjennomført i siste kvartal 2018, forutsatt at den godkjennes av norske myndigheter.

Salgsavtalen er en del av Shells globale porteføljestrategi, men selskapets andre roller og ansvar i Norge berøres ikke av salget, melder NTB.

Fra før er Shell operatør for Ormen Lange og Knarr, teknisk tjenesteyter på Nyhamna, partner i Troll, Valemon og Kvitebjørn-feltene, samt partner i det norske fullskalaprosjektet for karbonfangst og lagring.