Norge

Fengslene kan ikke håndtere lidelser hos hver fjerde innsatte

En av fire innsatte i norske fengsler har psykiske lidelser fengslene selv ikke har kompetanse til å håndtere, viser en ny kartlegging.

848 innsatte har psykiske lidelser som fengslene selv ikke kan håndtere, viser en kartlegging fra fengslene selv. Foto:
  • NTB

I høst ba Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fengslene om kartleggingen, skriver Avisa Nordland.

Forespørselen har resultert i et brev til justisdepartementet der det fastslås at 848 innsatte, drøyt en fjerdedel, har psykiske lidelser som fengselsansatte ikke har kompetanse til å håndtere.

– Vi har folk med store adferdsforstyrrelser som likevel ikke blir ansett som alvorlig sinnslidende. Det er utfordrende for oss å gi dem adekvat oppfølging, sier fengselsleder Marte Helness i Bodø.

Kartleggingen viser også at rundt halvparten av norske fengsler ikke har etablerte avtaler med spesialisthelsetjenesten om psykisk helsehjelp.

– KDI ser svært alvorlig på situasjonen, og jobber sammen med helsemyndighetene med en tiltaksplan for psykisk syke generelt, og isolerte spesielt, sier avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i KDI.

Les mer om

  1. Kriminalomsorgen
  2. Likestilling
  3. Menneskerettigheter