Norge

Nybakte mødre får ikke hjemmebesøk

Jordmorforeningen: Nybakte mødre får ikke det tilbud de har krav på.

OPT_beste_110_doc6p3a2lm55h1f3l928g6-Z0K6jcj60i.jpg
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

8 av 10 kommunale jordmødre sier de må få mer ressurser for å klare hjemmebesøk i barseltiden.

Stadig flere nybakte mødre reiser hjem fra sykehuset i løpet av et par dager. Derfor kom Helsedirektoratet med retningslinjer for barselomsorgen i 2014. (se fakta). Det innebar blant annet at alle nybakte mødre skulle få ett besøk av jordmor kort tid etter hjemreise fra sykehus. Nå viser en undersøkelse at dette ikke skjer.

Lurer du på hvordan barsel-uken oppleves?

Les også

- Stadig flere unge foreldre kaller den første uken for helvetesuken

— Det hører til unntakene at vi klarer det, sier jordmor Ingebjørg Coward i Oslo. Hun forteller at de må prioritere førstegangsfødende, men at mange får hjemmebesøk først dag tre.

-Flergangsfødende får knapt besøk

Retningslinjene sier at kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid bør tilbys ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen. I Oslo er det slik at disse knapt får hjemmebesøk, ifølge Coward.

Derfor kom endringen:

Les også

Nå får alle nybakte foreldre hjemmebesøk

En undersøkelse som er utført av Den norske jordmorforening viser at retningslinjene ikke følges:

 • 60 prosent av kommunejordmødrene mener at det er behov for å øke stillingshjemlene for å kunne gi gravide et fullgodt jordmortilbud i svangerskapsomsorgen.
 • 80 prosent sier at det er et behov for å øke stillingshjemlene for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud om hjemmebesøk etter fødsel.

— Økonomisk lønnsomt med jordmor

Jordmor Ingebjørg Coward i Oslo bruker sykkel når hun skal på hjemmebesøk: -Raskt, og miljøvennlig.

Helsedepartementet har bevilget midler til helsestasjonene, og i regjeringserklæringen står det at man skal bygge ut kommunehelsetjenesten. Leder i Den norske jordmorforening, Kirsten Jørgensen, mener undersøkelsen viser at dette ikke skjer:— Kun 36 prosent av landets kommunejordmødre mener at de har fått økte ressurser til stillinger de siste årene. Det er ingen tvil om at det er lønnsomt helseøkonomisk å gi jordmødre mer ressurser, blant annet har vi fått nye oppgaver knyttet til hjemmebesøk etter fødsel og rekvisisjonsrett for prevensjon. God jordmortjeneste er god økonomi fordi de oppdager kvinner med problemer tidlig i svangerskapet, sier Jørgensen.

Ingebjørg Coward sier de i Oslo ikke klarer å følge statens retningslinjer.

- I tillegg til førstegangsfødende forsøker vi å reise hjem til risikokvinnene. Men det er vanskelig å vite hvem disse er. Det kan skje ting som skjer under en fødsel som kan bli traumer senere, sier hun.

Kvinner med keisersnitt skal ha hjemmebesøk.

Beate Lundemo (38) er gravid med førstemann og har hare et par uker igjen før hun skal føde det de tror er en liten jente!

Hun har gått til kontroll hos jordmor Ingebjørg Coward under svangerskapet

— Jeg skal føde på Ahus, og har fått beskjed om at jeg blir sendt hjem etter et par dager, sier hun. Lundemo håper hun får hjemmebesøk så fort som mulig.

— For meg er det trygt å vite at jordmor kommer. Det er sikkert mye jeg lurer på etter et par dager med baby, sier hun.

Tar babyen skade?

Les også

Anbefaler samsoving

Amming det vanligste problemet

Ingebjørg Coward sier det er viktig med disse tidlige hjemmebesøkene, og at det kan få alvorlige konsekvenser dersom mor ikke får tidlig besøk.

— Det vanligste problemet er ammingen. Mange kommer hjem fra sykehuset før ammingen er kommet i gang, og selv om det er helt normalt,opplever mange at de ikke har melk. Mange går raskt over til morsmelkserstatning fordi de tror barnet ikke får nok mat. Det er innebygget hos oss at vi ikke vil la barnet vårt være sultne. Moren trenger støtte i at de faktisk gjør det riktige, men også fysisk hjelp til selve ammingen. Håndmelke, massere ømme bryster, sier hun.

Coward sier det også er en del medisinske tilstander en jordmor burde kontrollere innen fristen.

— Noen blir sydd etter fødsel og har vonde sting. Andre kan få infeksjon. Dessuten er det en trygghet for foreldrene at vi ser at barnet har det bra. En nybakt mor har ikke alltid evne til å se hvordan barnet reagerer.

Øremerker 100 millioner kroner

Statssekretær Lisbeth Normann sier Regjeringen er enig i at jordmødre er svært viktige for en god svangerskaps- og barselomsorg. De vil derfor lovfeste at alle kommuner skal ha tilgang på jordmordkompetanse.

Statssekretær Lisbeth Normann (H)

— Vi mener også det er behov for å øke kapasiteten. Vi har derfor lagt til rette for at kommunene kan bygge ut jordmortilbudet ved å bevilge tilsammen 767,7 millioner til kommunene for å styrke arbeidet med barn, gravide og deres familier. Vi ser at satsingen gir resultater, men vi har fremdeles et stykke igjen, og jeg forutsetter at kommunene vil følge opp videre nå som de ser at dette ikke er en engangssatsing, sier hun, og legger til at Helsedirektoratet om kort tid lyse ut 100 millioner kroner av midlene, som er øremerket helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

— Dette vil gi kommunene mulighet til å styrke blant annet svangerskaps- og barseloppfølgingen.

Kjersti Toppe, Senterpartiet, er veldig bekymret over at så mange jordmødre melder at de ikke har tid til hjemmebesøk.

— Det er alarmerende og uakseptabelt. Jeg har foreslått å styrke jordmortilbudet i kommunene i Stortinget, sier Toppe.

Hun mener barselsretningslinjene fra 2014 er veldig gode, men kommunene har ikke sjans til å følge dem opp uten en særskilt satsing på tjenesten..

— Statistikken viser at det ikke kommer flere jordmødre. Det som er ekstra betydningsfullt er at fødeavdelinger fortsetter å korte ned liggetiden. Fødeavdelingene regner med at jordmortilbudet i kommunen er på plass, men det er det ikke. Dette går utover mor og nyfødte barn. Regjeringen må ta barselomsorgen på alvor.

Les også

 1. Når gravide tar medisiner mot depresjon, kan barnet få adferdsproblemer

 2. Eggdonasjon. Mor er ikke først og fremst DNA og slektstre | Trine Eilertsen

 3. Rett til selvbestemt abort kan bli krav om å føde friske barn | Ellen Hageman

 4. Aftenposten mener: Abortloven står sterkt