Norge

Bane Nors nye system klarer ikke å holde orden på togavgangene

Informasjon på tavlene på jernbanestasjonene ser tillitvekkende ut. Problemet er at du ikke kan stole på den.

Gang på gang opplever passasjerene på jernbanestasjonene, som her på Nationaltheatret, at opplysninger om forsinkelser kommer altfor sent. Mens arbeid pågår for å løse problemet flyr millionene.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Har du opplevd å vente på et tog og så, rett før det skal være der, få beskjed om at det befinner seg 20 minutter unna?

Da er det trolig «Kari» – Bane Nors ferske informasjonssystem – som har skylden.

«Kari» er systemet Bane Nor høsten 2014 fikk levert fra tyske Funkwerk, til en kontrakt verdt 26 millioner kroner. Nå skulle folk på perrongene få beskjed om forsinkelser. Både på informasjonstavler og over høyttaleranlegg. De skulle varsles i god tid om passerende tog som kommer rasende forbi stasjonen.

Problemet er at systemet ikke fungerer som det skal.

Til nå har Bane Nor brukt 60 millioner på «Kari», til innkjøp, implementering, lønn, utvidelse av prosjektet og uforutsette kostnader.

De to siste postene utgjør en mindre andel, ifølge Bane Nor.

Det er informasjonen som står i hvit skrift over bildet av toget som styres av systemet «Kari». Og som man ikke helt kan stole på.

Dette er svakhetene:

 • Informasjon om forsinkelser kommer ofte for sent.
 • Folk som skal med tog er blitt henvist til feil perrong.
 • Beskjeder om passerende tog kommer etter at det har passert.

NRK skrev først om problemene i januar i år, etter at «Kari» forsinket ble tatt i bruk i november i fjor.

Men systemet fungerer fortsatt ikke, og det kan tidligst friskmeldes om et halvt år.

Aftenposten kjenner til at det i år har vært flere krisemøter, og et kjølig forhold, mellom Funkwerk og Bane Nor.

– Manuelt og automatisk snakker ikke sammen

– Vi er fortsatt ikke i mål, bekrefter Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor, overfor Aftenposten.

– Automatiske og manuelle systemer fungerer ikke sammen. For helautomatikk må datagrunnlaget være presist. Det vi kaller «triggerpunkter» ute på linjene, som forteller «Kari» når informasjon skal ut, har ikke fungert som de skulle. Men flere ting er forbedret, sier Hansen.

Håper at alt er i orden i mai-juni 2018

– Er ansvaret tysk eller norsk?

– Hovedårsaken ligger hos oss. Vi har møtt flere utfordringer enn vi så for oss. Og innsett at det å gå over til automatikk og full digitalisering krever veldig mye. Men vi er sikre på at vi er på riktig spor, sier Hansen.

– Har dere måtte lempe på opprinnelig krav til systemet og Funkwerk?

– Snarere tvert imot. Vi har stilt høyere krav enn hva opprinnelig spesifikasjon tilsa.

– Er det fortsatt konflikt mellom dere og Funkwerk?

– Det har vært en krevende prosess for begge parter. Vi etablerte hyppige ledelsesmøter med dem for å opprettholde et profesjonelt og godt samarbeid.

– Når er dere i mål?

– Jeg antar at vi er helt ferdig i mai-juni 2018, sier Hansen.

– Hva har dette kostet pr. november 2017?

– Ved slutten av året beregner vi å ha brukt ca. 60 millioner. Det inkluderer alle endringer, nytt informasjonsdesign, interne kostnader og timeføring blant alle prosjektets deltagere. Å få systemet til å fungere har hittil kostet 7 millioner.

– Er det korrekt at problemene har vært tydeligst på Østfoldbanen?

– Ingen banestrekning har pekt seg ut, men enkelte stasjoner, som Ski (Østfoldbanen), Moss (Østfoldbanen) og Myrdal (Bergensbanen).

Les mer om

 1. Jernbane
 2. Bane NOR
 3. Østfoldbanen