Norge

Sykehjemspasienter ligger over 12 timer i sengen hver dag

Da forskere målte aktiviteten til sykehjemspasienter, fant de at pasienten tilbrakte over halvparten av døgnet i sengen.

Inaktivitet og mange timer i sengen er hverdagen for mange sykehjemspasienter.
  • og NTB

Målerne pasientene fikk viste også at søvnkvaliteten ikke var god, skriver Bergens Tidende.

– Vi vet at dårlig søvn kan virke negativt. Faren for å falle, økt dødelighet og redusert livskvalitet kan være konsekvensene av dette. Derfor er det viktig å studere søvn i denne særlige sårbare pasientgruppen, sier Kjersti Blytt ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus.

Hun og hennes kolleger står bak studien, som er publisert i tidsskriftet BMC Geriatrics. De fulgte 84 pasienter på flere steder i Norge i syv døgn. I snitt lå pasientene i sengen 12 timer og 20 minutter hver dag – altså over halve døgnet.

– Det er i tråd med tall vi har sett før. Men det er bemerkelses­verdig at de tilbringer så mye tid i sengen, sier Blytt.

Les også: Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus

Dette skal til for at eldre trives på sykehjem

Les mer om

  1. Kreft
  2. Søvn
  3. Sykehjem