Riksrevisoren gir hele rekken av forsvarsministre ansvar for helikopterskandalen

Det var svikt helt fra start av kjøpet av forsvarshelikoptrene NH90, konkluderer Riksrevisjonen. Konsekvensene er alvorlige, både økonomisk og operativt.

NH90-helikopteret i fregattversjon lander på Kjeller ved Lillestrøm i januar i år. 14 helikoptre skulle vært levert i 2008. I dag er det levert åtte, og seks av disse er kun til øvelse. For øyeblikket ser det ut til at fartøyene kan være klare i 2022 Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Fra oss er dette en sterk kritikk som rammer til sammen 10 til 12 forsvarsministre i ulike regjeringer i tillegg til den nåværende regjeringen. Det er all grunn til at forsvarskomiteen i Stortinget oppsummerer en samlet kritikk og at det ikke blir en politisk strid av dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Dette er heller ikke noe Forsvaret er stolt av, legger han til.

Ett operativt helikopter

Riksrevisjonens rapport viser at det norske Forsvaret og skattebetaleren har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

-En anskaffelse på 8 milliarder burde vært sikret bedre, både når det gjelder kontrakten og leverandørens evne til å levere. Virkemidlene i kontrakten er heller ikke gode nok til å begrense forsinkelsene fra leverandøren etter 2011, sa ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen da hun presenterte innholdet i rapporten.

Da taket på dagmulkter var nådd i 2011 hadde ikke Forsvaret lenger noen sanksjoner overfor leverandøren Nato Helicopter Industries (NHI). Slik ble kontrakten utformet.

Resultatet er at av 14 helikoptre som skulle vært levert i 2008, var kun ett tilgjengelig i 2017. Resten står på bakken på grunn av manglende reservedeler og vedlikehold. Til sammen er åtte helikoptre levert, men seks av dem kan kun brukes til trening.

For øyeblikket ser det ut til at resten av helikoptrene kan være klare i 2020, 14 år forsinket.

Riksrevisjonens kritikk omfatter dårlig planlegging, valg av leverandør, utforming av kontrakt og koordinering av helheten. I tillegg kritiseres Forsvarsdepartementet for manglende oppfølging etter hvert som det ble klart at prosjektet med kjøp av nye forsvarshelikoptre ikke gikk som Stortinget ønsket.

– Departementets sene involvering er etter vår mening alvorlig, særlig sett på bakgrunn av det økonomiske omfanget og de store operative konsekvensene for fartøyene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss om helikoptrene som er minst 14 år forsinket.

Riksrevisjonen sier i sin konklusjon at det er leverandøren av nye helikoptre til Forsvarets kystvaktskip og fregatter som har en stor del av ansvaret, men at Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret heller ikke fulgte opp.

Flat forsvarsminister

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) legger seg flat etter Riksrevisjonens kritikk.

- Jeg er i hovedsak enig i framstillingen og vil følge opp anbefalingene, sier han i en uttalelse som ble publisert kort tid etter ar kritikken ble kjent.

Bakke-Jensen opplyser at de allerede har gjort grep og endringer i rutiner som følge av erfaringene med NH-90-anskaffelsene.

Bekymringen framover er knyttet til helikoptrenes vedlikeholdsbehov. I tillegg fører mangel på flytimer på grunn av forsinkelsene, til en vesentlig kostnad som kommer på toppen av det hele.

– Behovet for mer penger og Forsvarets behov for flytimer utover dagens ambisjon vil bli adressert i neste langtidsplan, og vi jobber med tiltak for å redusere driftskostnadene, sier forsvarsministeren.