Selskapet som leier ut tog til NSB: Norge trenger 150 nye tog

I perioden frem til 2029 er det behov for å skifte ut halvparten av alle norske tog. Allerede i dag har hvert tredje tog passert teknisk levealder.

De gamle lokaltogene som har typebetegnelse 69 er de første som etter planen skal skiftes ut.

Det er Jernbanemagasinet som skriver at Norske tog, som i dag har ansvar for alle persontog i Norge, varsler at jernbanen trenger 150 nye persontog.

Størst er behovet for å bytte ut gamle lokaltog som går mellom Lillestrøm og Oslo, mellom Ski og Oslo, og mellom Spikkestad og Asker og Oslo.

NSB leier i dag de aller fleste togene fra Norske tog, et av selskapene som ble etablert i fjor i forbindelse med jernbanereformen. Selskapet eies av staten.

Også selskaper som måtte vinne konkurransen med NSB om å kjøre på norske spor, skal leie av Norske tog.

Gjennomsnittlig ett nytt tog i måneden

Kjell-Arthur Abrahamsen, sjef for materiell i Norske tog, sier til Aftenposten at det er jernbanemyndighetenes ruteplan for 2027 som er utgangspunktet når behovet for å skifte ut tog skal avklares.

Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet skal sammen avgjøre behovet, før Norske tog får i oppgave å vurdere togtyper og gjennomføre anskaffelsene.

Ifølge Abrahamsen kan det fort bli snakk om én togtype som finnes i flere utgaver, som dagens Flirt-tog. For lokaltog blir det trolig snakk om tog med rikelig med ståplasser.

– Drøyt ti år er kort tid på å skaffe 150 tog?

– Det blir gjennomsnittlig ett tog i måneden, sier Abrahamsen.

Flirt-togsettene, som nå dominerer på lokaltogstrekninger rundt Oslo og InterCity-strekningene, bygges av produsenten Stadler i den lille sveitsiske landsbyen Bussnang. Nå kan fabrikken få mer å gjøre på vegne av Norge.

Foreløpig aktuelt med få dobbeltdekkere

I regi av Jernbanedirektoratet jaktes det for tiden på toetasjes tog som kan leies inn til Østfoldbanen. Direktoratet opplyser at man nå kun ser på splitter nye tog, og at slike tog skal være på plass på Østfoldbanen i løpet av 2019.

– For den permanente utskiftingen av tog utgjør foreløpig dobbeltdekkere en liten andel, sier Kjell-Arthur Abrahamsen.

– I utgangspunktet har man tenkt å erstatte togene med typebetegnelse 70 med dobbeltdekkere, sier han.

I dag er rundt 15 slike tog i sving, blant annet som regiontog på strekningen Halden–Oslo og som ekstratog på strekningen Moss-Oslo.

– Hva slags type togsett vi vil be Norske tog om å anskaffe, er det for tidlig å si noe om, sier Eirik Wærn Bratland, seniorrådgiver i seksjon for anskaffelse og avtalestyring i Jernbanedirektoratet.

En dobbeltdekker er innom sentralbanestasjonen i Zürich i Sveits. Mens Norge har nølt med å bruke slike tog, utgjør de en stadig større andel av togparken i flere europeiske land, også i Sverige.