Hva sier laksen?

Au, jeg har det vondt? Spis meg, jeg er så sunn? Gering-ding-ding? Siste ukes landsomfattende forskningsdager har gitt skoleungdom motstridende svar.

afp000387880-u44khkSBHU.jpg
  • Yngve Ekern

«Siden dere sier at nesten all norsk oppdrettslaks selges som såkalt superior. Betyr det at når vi mennesker også ser superior ut, så er vi lykkelige?»

Spørsmålet kom fra salen på Litteraturhuset i Oslo denne uken, derForskningsdagene bragte forskere og skolelever sammen for å diskutere om oppdrettsnæringen er et eventyr eller et mareritt. Både i Bergen og Tromsø sto Forskningsdagene for liknende forestillinger om fiskeoppdrettet.

Man kan spørre som man har vett til, men svarene fra de ulike møtene er ikke vettugt sammenfallende. Lakseindustrien er på den ene siden et miljøfyrtårn og leverandør av det sunneste vi kan ha i oss. På den annen siden er oppdrettet en katastrofe for havet og fisken en helsetrussel.

Et husdyr

Først en saksopplysning: Laks er ikke fisk. Det kunne professor i sosialantropologi, Marianne Lien ved Universitetet i Oslo, avsløre på Litteraturhuset.

Laksen er blitt et husdyr, og vårt viktigste sådanne. Men det er bare i Norge og EU at laksen er et dyr. I USA og verden for øvrig er den bare en kald fisk.

-For hønene tok det 4000 år å gå fra ville skapninger til husdyr. For laksen har det tatt 40 år, fortalte Lien. Og med status som dyr, et sansende vesen, utløses også krav om dyrevelferd.

Så hvordan har den det?

— Svaret er i alle fall at laksen er svaret på verdens økende matbehov. Allerede i dag produserer norsk lakseindustri 14 millioner måltider med laks hver dag, sa direktør Aina Valland fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Uløste problemer

Blant flere store problemer i lakseindustrien er disse:

  • Rømt laks, som ødelegger det genetiske mangfoldet og utrydder landets ulike stammer av villaks.
  • Angrepene av lakselus er heller ikke slått tilbake.
  • At fisken gjennom foret får i seg mange giftstoffer, det fikk vel alle nordmenn med seg i debatten på forsommeren. Da advarte flere forskere oss mot å spise flere enn to måltider laks i uken. Gravide burde holde seg unna.
  • Vi kan tidoble lakseproduksjonen med dagens teknologi uten at det gir skade på miljøet, påsto Vallan på vegne av næringen.

Imageproblem

På et tilsvarende møte i Bergen hevdet forsker Ingvild Eide Graff ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) at bransjen først og fremst har et imageproblem. I Tromsø ble det samtidig diskutert om bioteknologisk laks har en fremtid.

På vegne av Natur og Ungdom hadde Arnstein Vestre et annet budskap: Det er fortsatt store miljøproblemer, med giftstoffer i fisken og forurensning rundt mærene, knyttet til denne enorme og sterkt voksende industrien.

— I 2011 rømte 365 000 laks. Det er mange. Og mange av dem svømmer opp i elvene og gyter. Da påvirkes genmaterialet til villaksen, som jo er mange ulike stammer. Vi får en genetisk ensrettet fisk som blir mindre motstandsdyktig mot miljøforandringer.

Laksen har ennå ikke ytret seg.

Hva sier skoleelever?

Spørsmålene er:

  • Tror du oppdrettslaksen har det bra?
  • Tror du oppdrettslaksen er sunn å spise?
    De som svarer går i tredjeklasse på Ullern videregående skole.
afp000596480-sT3RzxYpUr.jpg

Maria Grøner

«Jeg vet ikke så mye om dette, men tror den ønsker å ha det villere og friere. Det hadde vært bedre om laksen hadde fått være mer seg selv.»

«Villaks er nok mye sunnere. Laksen i oppdrett får i seg mer kjemikalier, virker det som. Jeg tror på et variert kosthold, og spiser som regel fisk to ganger i uken.»


afp000596473_2-TUClOhCcqL.jpg

Morten Bragenes

«Den har nok langt dårligere levekår enn villaksen. I merdene opplever de ikke at de har noen annen funksjon enn å vokse.»

«I tillegg til næringsstoffer har jeg følelsen av at jeg får i meg mye vaksiner og annet fra kraftforet. Lakselus er jo også et problem.»

afp000596488-fKmS8c8oNQ.jpg

Maiken Berthelsen

«Oppdrettslaksken vet vel ikke om noe annet, men jeg synes vi mer skal se på laksen som dyr og ta mer hensyn. De tenker nok mer enn vi tror.»

«Den er uansett sunn med hensyn til omega 3 og sånn. Men jeg får nok i meg ander og minder bra stoffer også, som ikke er i villaksen.»