Produsenter av implantater: – Vi bruker store ressurser på kvalitetssikring

Godkjenning av implantater er langt strengere enn godkjenning av leker, påpeker bransjeforeningen til produsentene av medisinsk utstyr.

Atle Hunstad er administrerende direktør for Medtek Norge, som organiserer selskapene som utvikler og selger medisinsk utstyr.

Aftenposten har den siste tiden skrevet om implantatindustrien. Hvordan godkjennes og kontrolleres implantater som hofteproteser, silikonimplantater og pacemakere? Og hvor ofte svikter de?

Bransjeorganisasjonen Medtek Norge organiserer om lag 100 selskaper som utvikler og tilbyr et bredt spekter av medisinsk utstyr. Den understreker at selv om godkjenningsordningen for medisinsk utstyr ikke er like streng som for legemidler, er kvalitetssikringen god.

Les hele saken med abonnement