Norge

Flyselskapene vil ha staten med på spleiselag

Luftfarten er oppgitt over de høye kostnadene til sikkerhetskontroll på norske flyplasser. Leder Ove Myrold i NHO Luftfarts bransjeutvalg mener staten bør på banen og ta en del av utgiftene.

Norske flyselskaper ber nå om at staten overtar deler av kostnadene for sikkerhetskontrollen på flyplassene.

  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

- Kontrollen har fått et omfang som tilsier at den ikke alene er en kontroll for luftfarten, men en kontroll som ivaretar samfunnssikkerheten. Og da er det urimelig at flyselskapene skal bære hele denne kostnaden alene.

Det sier Ove Myrold, leder for næringspolitisk utvalg i arbeidsgiver— og bransjeorganisasjonen NHO Luftfart.

Selskapene reagerer

Aftenposten fortalte i går om de eksplosivt voksende utgiftene til sikkerhetskontroll ved Avinors 46 flyplasser i Norge. Siden 2004 har utgiftene økt fra 200 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner - seks ganger - mens passasjermengden er doblet.

Dette får norske flyselskaper til å reagere. De mener det er på tide at staten deltar i et spleiselag for å dekke utgiftene. I dag er det flyselskapene som blir belastet hele utgiften, ut fra en sikkerhetsavgift hver enkelt passasjer må betale. Den er i dag på 57 kroner.

Myrold mener det er urimelig at flyselskapene alene skal dekke utgiftene med det omfattende sikkerhetsarbeidet.

Slipper å betale

- I noen land, for eksempel i USA, er flyplassikkerhet betraktet som så grunnleggende for folk at myndighetene betaler deler av utgiftene. Det er en del av den samfunnssikkerheten. Det er nok for mye forlangt at staten skal dekke hele regningen på 1,2 milliarder kroner i Norge fra dag én, men vi ser det ikke som urimelig at staten dekket en del av denne raskt voksende utgiftsposten, sier Myrold.

Han viser til at staten ved politiet selv dekker utgiftene hvis det plutselig skal oppstå behov for sikkerhetstiltak på jernbanen eller i veitrafikken.

- Også på denne bakgrunn virker det merkelig at flyselskapene og luftfarten blir utpekt som den eneste næringen som må dekke sine sikkerhetsutgifter selv, sier Myrold.

Regjeringen: Vil ikke betale

I Samferdselsdepartementet vender statssekretær Tom Cato Karlsen (Fr.p.) tommelen ned for kravet fra norsk luftfart om å være med på et spleiselag:

- I Norge finansieres sikkerhetskontrollene ved at hver passasjer betaler en egen sikkerhetsavgift på Avinors lufthavner. Jeg mener dette er et bedre system enn statlig finansiering gjennom økte skatter og avgifter i samfunnet ellers, sier Karlsen.

- Vi ønsker generelt å redusere kostnadene knyttet til sikkerhetskontrollene, og vi vil jobbe systematisk med sikkerhetsregelverket for å redusere kostnadene, sier Karlsen.

Les også:

Les også

Sikkerhetskontrollen: Falsk trygghet for de flyreisende