Høyretopp: Kan bli ny gransking av Stortingets byggesprekk

Det kan bli aktuelt å be Riksrevisjonen gjenoppta granskingen av overskridelsene i Stortingets byggeprosjekt, mener finanskomiteens leder Henrik Asheim.

Stortinget kan sees fra byggegropen i Nedre Vollgate hvor enorme masser er gravd ut for å gjøre plass til en ny tunnel. Tunnelen skal gå fra Rådhusgata og helt fram til det nye post- og varemottaket under Wessel plass. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vi må stille alle spørsmålene: Hvorfor blir utbyggingen ytterligere 500 millioner kroner dyrere? Hvordan skal det dekkes inn, og er det riktig å gi en så stor fullmakt? Er det slutt nå, og vet vi at det ikke kommer nye sprekker? Alle spørsmål som velgerne forventer at vi stiller til andre, må vi nå stille til våre egne, sier Asheim til VG.

Han sier at han foreløpig ikke har svar, men mange spørsmål.

Skal orientere

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel.

Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.

Onsdag skal presidentskapet orientere de parlamentariske lederne og medlemmene av finanskomiteen om hvordan prosjektet har utviklet seg slik det har gjort og den videre prosessen. Først etter denne orienteringen vil det bli klart om stortingspresident Olemic Thommessen (H) også vil komme med en ny redegjørelse overfor Stortinget, slik flere har etterspurt.

– Om man skal se på hele håndteringen og hvordan dette kunne skje, kan det godt hende at saken hører hjemme i kontrollkomiteen. En grundigere ettergåelse av hele prosjektet er det i så fall Riksrevisjonen som må gjøre, sier Asheim til VG.

I gang med å lage kontorer

Opprinnelig var planene å utbedre kontorbygget i Prinsens gate 26. I stedet for en oppussing, endte man med å fjerne hele bygningsmassen slik at bare den verneverdige fasaden sto igjen, samt å grave ut én etasje ned.

Byggeprosjektet har nå kommet så langt at arbeidere har begynt å sette opp lettvegger og bygge kontorer. Når bygget står ferdig, vil det ha dobbelt så mange kontorplasser som det hadde tidligere. Bygget skal gi plass til stortingsrepresentanter og politiske rådgivere.

I forbindelse med at kontorbygningen skulle pusses opp, vedtok Stortingets presidentskap å bygge et nytt post- og varemottak mellom Prinsens gate 26 og stortingsbygningen. I tillegg kom en ny innkjøringstunnelen, som strekker seg 250 meter med innkjøring fra Rådhusgaten.

Anslår gjennomslag i tunnelen i mars

Mens hovedstrukturen på post- og varemottaket nå er ferdigstilt, gjenstår det en del arbeid på tunnelen. Arbeidet med å grave ut tunnelen er gjort fra hver sin kant fra den planlagte innkjøringen og fra post- og varemottaket.

Stykket som nå gjenstår, er imidlertid det vanskeligste området hittil – der Nedre Vollgate krysser Tollbugata. Årsaken er at det er mye teknisk infrastruktur – som strøm, internett og fjernvarme – som måtte sikres før gravingen kan gjennomføres. I tillegg skal man sørge for tilgang til kontorbygningen langs gaten, som huser mange kontorer og virksomheter. Det anslås at man vil ha gjennomslag i tunnelen i løpet av mars.

Byggeprosjektet skal etter planen være ferdigstilt i løpet av høsten 2018.