Mange er skeptiske til D-vitamin i melken

Mange nordmenn mangler vitamin D, men i motsetning til i Sverige og Finland er vitaminet bare tilsatt i to typer melk.

Lettmelk er den mest populære melken blant nordmenn, men inntaket har gått nedover. Tilsatt D-vitamin takker mange nei til.

I en rapport fra 2006, anbefalte Nasjonalt råd for ernæring at helsemyndighetene burde gå inn for å tilsette D-vitamin i all melk. Bakgrunnen var at mange nordmenn mangler vitamin D.

— Å tilsette vitamin D i melk kunne ha hjulpet på D-vitaminstatusen i befolkningen. Det var bakgrunnen for dette forslaget, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Haakon E. Meyer, som ledet arbeidet med rapporten.

Antall nordmenn som testes for D-vitamin har steget kraftig, og 60 prosent av norsk ungdom mellom 15 og 18 år ligger nå under det helsemyndighetene anbefaler.

En viktig årsak kan være at det har vært flere regnfulle og dårlige somre på rad. Den viktigste kilden til D-vitamin er nemlig sollys.

Meieriene sa nei

Å tilsette D-vitamin i all melk ville kunne øke daglig inntak av D-vitamin for barn og unge med rundt 50 prosent, og for voksne med rundt 25 prosent, viste rapporten. I Finland er nesten all melk tilatt vitamin D, og i Sverige er all lettmelk og ekstralettmelk tilsatt vitaminet.

Økt tilsetning av vitamin D til melk og margarin i Finland 2003 førte til økt inntak og vesentlig bedret vitamin D-status.

Men forslaget strandet før det ble implementert.

— En prosess for å få til dette startet etter at rapporten kom ut, men meieriene ønsket ikke å gjennomføre dette. Myndighetene kan bare oppfordre, men ikke tvinge meieriene til å berike melken, sier Meyer.

Ville ikke ha D-vitaminmelk

Norges største meieri, Tine, har i dag tilsatt vitamin i ekstralettmelken, i tillegg til skolemelken, Cultura-melk og Styrk-melk. Meieriet sier at årsaken til at vitamin D ikke er tilsatt i flere av deres produkter, er at nordmenn ikke ønsket det.

— Fordi melk er Tines største salgsvare, var det viktig for oss å kartlegge folks holdninger til dette. En landsomfattende spørreundersøkelse fortalte oss at så mange som 20 prosent mente de ville bytte merke eller drukket mindre melk dersom dette ble innført, sier klinisk ernæringsfysiolog i Tine, Kirsti Wettre Brønner.

Samtidig er det salget av den ekstra lettmelken med tilsatt vitamin D, som øker mest. Meierienes salg av denne melken økte med ni prosent fra 2012 til 2013, skriver Melk.no.

Drikker mindre melk

Lettmelk er fortsatt den mest populære melken. I 2012 drakk hver og en av oss 40 liter lettmelk og 16 liter ekstra lettmelk.

Rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring viser at melkekonsumet til nordmenn har stupt.

Mens hver nordmann drakk 186 liter i året i 1970, hadde dette falt til 92 liter i 2012.