Norge

Ubaydullah Hussain på tiltalebenken igjen

Det var en sterkt bemannet kontroll utenfor rettssal 250 da straffesaken mot islamisten Ubaydullah Hussain begynte i Oslo tingrett i dag.

  • Frode Sætran

På tiltalebenken sitter Ubaydullah Hussain, talsmann for islamistorganisasjonen Profetens Ummah. Han er tiltalt for å ha oppfordret til drap, der målet hans skal ha vært å presse norske mynigheter til å avstå fra militær innsats i muslimske land.

Les også:

Selv mener Hussein at hans ytringer er innenfor ytringsfrihetens grenser.

Fjernet av Facebook

Ytringene han er tiltalt for ble blant annet lagt ut på Facebook i fjor. Nettsidene ble tatt ned i august.

— Samtidig ble IS' såkalte informasjonsside tatt ned i Danmark. Mye tyder på at amerikanske myndigheter står bak, sier ekstremistforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han sitter i sal 250 i Oslo tinghus og følger saken.

Se video:

Les også

Her setter 19 år gamle Faten ekstremistene på plass

Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen spurte Hussain om hans personalia før statsadvokat Carl Fredrik Fari begynte på sitt innledningsforedrag.

Under ett av avhørene han har avgitt til PST, har han sagt at han synes det er paradoksalt at han er mistenkt for terror, når han argumenterer mot krig.

Fari ramset opp fem forskjellige ytringer som han mener er straffbare.

— Ikke skyldig

Hussain svarte deretter at han ikke erkjenner straffskyld.

— Tiltalen bygger på indirekte oppfordringer til terror, sa Fari. Han ønsker å bringe på det rene om slike utsagn kan straffes etter norsk lov.

Tiltalen bygger på ytringer Hussain har gitt etter flere kjente terrorhandlinger. Blant annet at han hyller terroristene etter angrepet på oljeanlegget i In Amenas i januar i fjor, der 23 gisler ble drept, deriblant fem Statoil-ansatte.

Han la også ut hyllester og sine meninger etter Boston-bomben i april 2013, drapet på soldaten Lee Rigby i London i mai, massedrapet på Westgate handlesenter i Nairobi i september og etter avsløringen av terrorforsøket der åtte personer planla å sprenge fly mellom England og USA i november i fjor.

Indirekte oppfordringer

Statsadvokat Carl Fredrik Fari ba retten vurdere kraften i ytringene, og ba retten vurdere blant annet dette:

— Har Hussain noen posisjon innenfor radikal islam? Hvilke virkemidler for å nå sine mål vil være akseptable for ham? Hva slags oppmerksomhet får hans ytringer? Hvilken kobling er det mellom Hussain og Profetens Ummah og fremmedkrigerne, spurte Fari.

Da Aftenposten i den første pausen spurte Ubaydullah Hussain om det var noen av ytringene han angret på, tok han en ørliten tenkepause før han svarte:

- Nei, jeg står inne for alt. Det eneste jeg skulle ønske var ugjort, er mailene jeg sendte til de to journalistene.

Hussain viste til forrige gang han var tiltalt, det var da han ble dømt for å ha truet to journalister og en forsker. Saken er anket.

- Ikke straffbart

— Han bestrider ikke at det er han som har lagt ut ytringene. Men disse ytringene er ikke nok til at det skal være straffbart. Dette er ytringer som gjelder handlinger som allerede er skjedd. Dessuten er det ikke minst et spørsmål hva hans forsett har vært. Han mener at at Norge skal slutte med militær innsats i muslimske land. At han hyller handlingene, betyr ikke at han kan straffes for det, sier advokat John Chr. Elden.

Elden påpekte også at Hussains meningsfeller i England har ytret seg ganske mye kraftigere enn det tiltalen i denne saken omfatter. Han påpekte derfor at England i så fall må endre sin lovgivning hvis det skal bli straffbart.

Pfoetens Ummah ble stiftet i 2012. Ubaydullah Hussain bekreftet at han var en av initiativtakerne.

Erklæring

Ubaydullah Hussain ba om ordet for å gi sin oppfatning av det som skjer.

— Det har ikke vært min hensikt å oppfordre til drap, skremme befolkningen eller oppfordre til terror. Vi er vitne til at Vestens krigføring mot islam blir hyllet. Selv om myndighetene kanskje mener at mine meninger er forkastelige, har jeg fortsatt rett til å ytre meg. Dette er rettigheter dere er så stolte av.

— Såvidt meg bekjent, er det ingen som har oppfattet disse ytringene jeg er tiltalt for slik PST har gjort det. Dette er nok et forsøk av myndighetene på å svartmale meg og stoppe vår virksomhet. En religiøs og politisk forfølgelse av meg som person. Min lojalitet er kun til Allah. Min støtte er til mine søsken i islam som kjemper mot undertrykkelse. Jeg vil fortsette å avsløre Vestens undertrykkelse, sa han.

Metoder

Hussain har brukt sosiale medier, demonstrasjoner og gått gatelangs for å informere om islam. Aktor ville vite om han er villig til å bruke andre metoder for å få frem sitt budskap.

— Nei, svarte Hussain. Han avviste samtidig en rekke andre spørsmål fra aktor fordi han allerede har forklart seg om det, eller fordi han mener svarene er åpenbare.

— Har du hatt tanker om at dine ytringene ville være interessante for media?

— Nei.

Les også:

Les også

  1. Hvorfor så stille?

  2. Nødvendig innsats mot hatkriminalitet

  3. Profetens Ummah og Ubaydullah Hussains budskap ble revet i filler

Uabydullah Hussain sammen med forsvarer John Christian Elden.

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)