– NH90 koster i dag 175.000 kroner i timen – konkurrenten koster 34.000

Kan dekke under halvparten av Forsvarets behov. Koster i dag 175.000 kroner pr. flytime. Skandalen rundt NH90 vokser. Stans, roper Frps forsvarspolitiske talsmann.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på vei ut av et NH90-helikopter på Sortland i 2015. 17 år etter bestillingen av 14 slike helikoptre brukes de seks som er kommet til Norge kun i forbindelse med trening. De har også bare «midlertidig» utrustning.

– Levetidskostnadene for NH90 ligger nå an til å bli på nesten 30 mrd. kroner. Ved å betale seg ut av kontrakten og i stedet kjøpe amerikanske Sikorsky Sea Hawk-helikoptre kan vi spare over 11 milliarder kroner, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Slik NH90 flys i dag, med mangel på reservedeler og utbedring av feil koster hver flytime 175.000 kroner. Sikorskys Seahawk koster 34.000 pr. time. 11 milliarder er gevinsten selv om vi må bruke 7,2 mrd. på å avslutte kontrakten med NH Industries, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.

Kortvarig helikopterjubel

Brigader Diederik Wilhelm Kolff i Forsvarsmateriell foran NH90-helikopteret som landet på Kjeller mandag. Det er Forsvarsmateriell som

Mandag jublet Forsvarsmateriell over å ha mottatt Norges første NH90 helikopter, som skal brukes av marinen. I 2001 bestilte Forsvaret 14 slike helikoptre, seks til marinens fregatter, åtte til Kystvakten.

Landingen på Kjeller var et lite NH90-lyspunkt, der en helikopterløs kystvakt siden desember 2014 har hatt store problemer med å drive effektivt fiskerioppsyn, og marinen uten helikoptre siden 2006 har hatt kraftig svekket evne til å bekjempe ubåter.

NH90 blir fullt operativt i 2022, hevdet brigader Diederik Wilhelm Kolff i Forsvarsmateriell overfor Aftenposten mandag.

Senere samme dag sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til avisen at han nettopp hadde fått en ny rapport om NH90, bestilt som følge av dyp bekymring over hvor lite NH90 kan brukes i luften.

Ifølge Tromsø-avisen Nordlys, som nå opplyser at de kjenner innholdet i denne rapporten, er de triste fakta slik:

  • Forsvaret har meldt inn et behov på 5400 flytimer.
  • NH90 kan kun prestere 2100, og ikke i 2022, men i 2030. Mye skyldes enormt krevende vedlikehold.
  • Rapporten anbefaler at man tvinger Kystvakten til å satse på innleide helikoptre, og at fregattene får all NH90-kapasitet.
– Da vi oppdaget gapet mellom flytimer og behov, og måtte se på hvordan vi skulle fylle det, ble ny rapport bestilt helt mot slutten av 2017, sier generalløytnant Erik Gustavson. Han er sjef for Forsvarsstaben, som har laget den nye NH90-rapporten i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Forventer at forsvarssjefen anbefaler å bryte

Så sent som tirsdag siterte nettstedet aldrimer.no Forsvarsdepartementet på at «planene om å si opp NH90-kontrakten ikke lenger er aktuelle».

Når Aftenposten onsdag ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på om dette står ved lag sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i departementet at han ikke har fått den nye rapporten, og derfor ikke vil kommentere den.

Sps Liv Signe Navarsete, også hun i utenriks- og forsvarskomiteen, forventer at Bruun-Hanssen nå anbefaler at NH90-kontrakten brytes, og i stedet går inn for å kjøpe «hyllevare», ferdig utviklede helikoptre.

– Det er åpenbart svært alvorlig om Kystvakten blir stående uten helikoptre, fordi alle NH90-helikoptrene må brukes av fregattene, sier komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap).

– Det er vanskelig å forstå at man ikke har gjort noe med denne kontrakten for lenge siden. I det minste skulle man tro at Forsvaret burde ha vært sikret alternative helikoptre, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Ingen av de totalt syv NH90 helikoptrene Norge totalt har mottatt er så langt satt i tjeneste. Fem av dem befinner seg ifølge Forsvarsmateriell hos produsenten for rutinemessig vedlikehold. Her et NH90 under trening på et norsk kystvaktskip.

Høyre: – Det er for sent å gjøre noe

Ett av problemene med NH90 har vært at de angivelig ikke tåler å stå om bord på kystvaktfartøy, i dårlig vær.

Mandag hevdet brigader Kolff at problemet er løst, og at de kan stroppes betryggende fast. Samtidig ble det opplyst at dekket på fregattene må bygges om, for å kunne ha NH90 om bord.

– Dette er fordi NH90 ikke klarer å stå stille på fregattene, selv om disse fartøyene er mye større enn kystvaktfartøyene, sier Tybring-Gjedde.

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, hevder at det er for sent å si opp kontrakten.

– Loddet ble i praksis kastet i 2011, da man hadde dette oppe til vurdering. I stedet gikk man videre. En heving nå fører ikke noe sted, sier Elvenes.

– Situasjonen er ulykksalig. Hvordan Forsvaret skal kunne dekke helikopterbehovet tør jeg ikke ha noen mening om i dag, sier han.

Sikorskys Hawk-helikopter, her i Black Hawk utgave, som gjerne benyttes av hærstyrker. Søsterutgaven, Sea Hawk, er tilpasset sjøforsvar. Det er nettopp slike Hawk-helikoptre norske piloter utdannes på, i USA.

Svensk rekordbestilling av helikopter

I norsk offentlighet verserer en historie om at Sverige i 2011 valgte å bryte kontrakten om kjøp av NH90. I stedet kjøpte de amerikanske Sikorsky-helikoptre, av typen Black Hawk.

Overfor Aftenposten konstaterer informasjonssjef Lasse Jansson i Försvarsmaktens Helikopterflottilje at Sverige har fått alle de 18 NH90 helikoptrene de har bestilt, men at de store forsinkelsene førte til at man i 2011 valgte å tilleggsbestille 15 Black Hawk-helikoptre.

– Dette for å drive medisinsk evakuering i Afghanistan. De overtok en bestilling til US Army, sier Jansson.

Sikorsky-helikoptrene var operative 18 måneder etter at de var bestilt. Ingen norske NH90 er operative 17 år etter at de ble bestilt.