Norge

Toleranse skal bli en del av de internasjonale PISA-testene i skolen. Norge og flere andre land sier nei.

En rekke land innfører ikke årets tilleggsprøve, som måler respekt for andre kulturer, og som skal motarbeide ekstremisme og teste om ungdommene kan skille troverdige kilder fra forfalskninger.

PISA-prøvenes mål er å kartlegge 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. I Norge vil ikke sosiale ferdigheter bli en del av kartleggingen.
  • Tarjei Kramviken
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Hvert tredje år kartlegges ferdighetene til flere hundre tusen 15-åringer. Lesing, matematikk og naturfag er alltid en del av prøvene. I år tar organisasjonen bak PISA-prøvene også med en del som «måler elevenes globale kompetanse».

Men det sier flere av samarbeidslandene nei til. Norge er blant dem, opplyser Kunnskapsdepartementet til Aftenposten.

England, USA, Tyskland, Frankrike, Danmark, Nederland, Finland og Irland vil heller ikke ta del i toleransetesten, til tross for at de deltar i de andre kategoriene, skriver BBC.

Prøven vil forsøke å måle toleranse, kulturbevissthet og hvor godt tenåringene kan skille mellom troverdige kilder og bevisst villedende informasjon, skriver den britiske kringkasteren. Prøven vil også måle rasisme, elevenes kulturidentitet og fordommer.

Norge sier nei

«Dette handler blant annet om kommunikasjons- og relasjonshåndtering, kunnskap om den globale utviklingen, åpenhet og fleksibilitet og emosjonell styrke og robusthet. Dette er viktige tema, som også er en del av opplæringen i norsk skole», skriver avdelingsdirektør Borghild Lindhjem Godal i Kunnskapsdepartementet i en e-post til Aftenposten.

«Utdanningsdirektoratet har likevel vurdert at rammeverket, det vil si måten prøven er utformet på, for denne tilleggsdelen har noen svakheter», fortsetter hun.

Utdanningsdepartementet i England sier at det ikke er mot denne typen prøver, men at prøvene fortsatt er i et for tidlig stadium og ikke er godt nok utviklet, skriver BBC.

Norge skal delta i resten av PISA-testene.

Omstridte tester

PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Målet er å kartlegge 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk, naturfag og problemløsing. Pisa kartlegger også andre ting, som elevenes læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning.

I Norge har PISA-prøvene vært omstridte. Både Senterpartiet og SV ønsker å avskaffe PISA-kartleggingen. Også Utdanningsforbundet har tatt til orde for at Norge dropper PISA.

Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Neste runde med PISA-kartlegging blir gjennomført i år.

Sist undersøkelsen ble gjennomført, i 2015, gjorde norske 15-åringer det klart bedre i naturfag, matematikk og lesing enn i 2012. De norske elevene var blant de beste i OECD i lesing, skriver NTB.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Kunnskapsdepartementet
  3. OECD
  4. PISA