Norge

Mener norske pasienter skrives ut for raskt

Norge ligger på bunn i antall senger per innbyggere i Vest-Europa, ifølge Legeforeningen.

Legepresident Hege Gjessing sier Norge ligger lavest i Vest-Europa når det gjelder liggetid på sykehus.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

President i Legeforeningen, Hege Gjessing, er kritisk til en sterk reduksjon i antallet sykehussenger.

— Frem til 2030 blir vi en million flere nordmenn. Det er bare 15 år til. Mange flere enn i dag vil trenge helsetjenester, sier Hege Gjessing.

På landsstyremøtet for legene opplyste hun at samtidig som det har vært en halvering av sykehussenger, har befolkningen økt fra fire til fem millioner.

- Færrest i Vest-Europa

— Vi ligger på bunn i antall senger per innbyggere i Vest-Europa, samtidig som befolkningen blir eldre og flere får sykdommer som kreft, diabetes og KOLS, sier Gjessing.

Hun opplyser at beleggsprosenten på norske sykehus er mot det høyeste i Europa, 93 prosent i snitt.

— Mange land har satt 85 prosent som en forsvarlig grense.

Les mer:

Les også

OUS-pasientene har ikke fått det bedre

Operasjoner strykes

Gjessing mener effekten av en beleggsprosent på 95 prosent blant annet er at planlagte operasjoner strykes, at pasienter skrives ut for tidlig og risikoen for at det skjer feil øker.

Legepresident Hege Gjessing sier Norge ligger lavest i Vest-Europa når det gjelder liggetid på sykehus.

— Vi må gjøre som svenskene: øke både på antall senger og liggetid.

Les tirsdagens leder i Aftenposten:

Les også

Kreftprøve til stryk

Hege Gjessing sier videre at effektiviseringen, som hun omtaler som en overeffektivisering, betyr at mange av bygningene alt for lenge har blitt overlatt til vær og vind.

— Over halvparten har oppgraderingsbehov. Trenden er at det de siste ti årene investeres stadig mindre i forhold til inntekt i sykehusene, og dette er helt motsatt av hva som er vanlig i de fleste andre virksomheter i Norge.

Legeforeningen har foreslått en «investeringspakke» på 70 milliarder, et grep de mener er nødvendig for å sikre gode sykehusbygg og oppdatert utstyr, samtidig som pasientbehandlingen blir skjermet.

Les mer:

Les også

Flere pasienter legges på korridor

Som eksempel trekker legene frem at landets største sykehus, Oslo universitetssykehus, sliter med å få gjennomført nødvendige investeringer på grunn av trang økonomi.

— Blir raskere friske

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kjenner seg ikke igjen i Legeforeningens virkelighetsbeskrivelse.

— Når det gjelder antall senger ligger vi litt under OECD-tallene, men har lengre liggetid enn Island, Irland, Danmark, Irland, Nederland, Sverige og USA, sier Høie.

Han mener det ikke bare er betenkelig at pasientene skrives ut raskere enn før.

— Mange nye behandlingsmetoder har den effekt at pasientene blir raskere friske. Bare tenk på kikkhullsoperasjoner i forbindelse med hjerteoperasjoner.

Høie presiserer likevel at pasienter ikke skal skrives ut før de er ferdigbehandlet og kommunene har et godt tilbud.

- Imøtekommer du Legeforeningens ønske om 70 milliarder til bygg og medisinteknisk utstyr i sykehusplanen som snart kommer?

— Vi er enige med Legeforeningen om at vi har behov for en nasjonal helse- og sykehusplan som vurderer kapasitetsbehovet i sykehusene i årene fremover, både med hensyn til befolkningsutviklingen og den medisinske utviklingen. I dette ligger også behovet for investeringer i bygninger og utstyr. Vi er nå i gang med arbeidet med en slik plan og Legeforeningen er involvert i arbeidet. Jeg har som hensikt å legge frem planen til Stortinget i løpet av 2015.

Les mer om

  1. Helse