Redningsselskapet: – Kommunale forskjeller i vannscooterreglene byr på utfordringer

I fjor ble vannscooter-forbudet opphevet, og det ble opp til hver enkelt kommune å innføre eventuelle innstramminger. – Krevende, mener Redningsselskapet.

Vannscootere ble fra og med mai i fjor ansett på lik linje med småbåter, og det er opp til hver enkelt kommune å innføre eventuelle innstramminger i regelverket knyttet til bruken av dem. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Forskriften som regulerer bruk av vannscootere, ble fjernet i mai i fjor, slik at farkostene nå blir ansett på lik linje med småbåter. Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk Friluftsliv i fjor, ønsket tre av fire kommuner å beholde forskriften.

Regjeringen lot det imidlertid være opp til hver enkelt kommune å legge inn eventuelle forbud mot bruk av vannscootere, med begrunnelse at ulempene ved bruk av vannscootere varierer fra sted til sted i de ulike landsdelene.

Flere kommuner har lokale forskrifter som innskrenker bruken av vannscootere, og de lokale reguleringene varierer fra kommune til kommune. Beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet mener forskjellene i regelverket byr på utfordringer.

– Det er krevende at hver enkelt kommune har sine egne fartsbegrensninger. Det er krevende for publikum å forholde seg til, og det er veldig mye uvitenhet blant folk rundt ulike kommunale fartsbegrensninger knyttet til fritidsbåtbruk, sier han til NTB.

Høyhastighetssertifikat

Hvert år importeres det rundt 1.500 vannscootere, og totalt finnes det om lag 9.000 vannscootere i Norge.

Danmark innførte førerkort for vannscootere i fjor sommer etter en dødsulykke hvor to personer mistet livet. Debatten har gått her til lands om man bør gjøre det samme.

Leder for Norges vannscooterforbund, Christian Hammernes, er ikke enig i forslagene om innføring av vannscooterførerkort.

– Vi har hele tiden støttet forslagene om høyhastighetssertifikat, men ikke et eget sertifikat for vannscooter. De utfordringene som er knyttet til fart og kraftfulle fritidsfartøy gjelder jo alle typer fartøy og ikke bare vannscootere, sier Hammernes til NTB.

Også Redningsselskapet har tidligere tatt til orde for innføring av høyhastighetssertifikat.

Avventer havarikommisjonens rapport

Statens havarikommisjon er i gang med et omfattende kartleggingsarbeid av dødsulykker med fritidsbåt.

Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kan det bli aktuelt å se på mulighetene for en innføring av førerkort for vannscooter, avhengig av utfallet i Havarikommisjonens rapport.

– Spørsmål om eventuell innføring av førerkort for vannscooter vil kunne bli en naturlig diskusjon i etterkant av rapporten fra havarikommisjonen, som publiseres våren 2019, sier Solvik-Olsen.

Økning i oppdrag

I mai og juni opplevde Redningsselskapet oppdragsrekord i Sør-Norge og hjalp 1.500 fritidsbåter sammenlignet med 1.000 i samme periode i fjor.

Beredskapssjef Jåsund-Pedersen sier at mange av de mer alvorlige ulykkene på sjøen oftere involverer alkoholbruk og høye hastigheter.

– Vi ser nok en trend i at høy fart kombinert med alkoholbruk og kjøring i mørket med nedsatt sikt ofte er en medvirkende årsak til mange av ulykkene, sier Jåsund-Pedersen.

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet sier at den varme sommeren har ført til en økning både i antall ulykker og klager til politiet.

– Vi har ingen evaluering av vannscootere spesielt, men vi opplever jo at det blir stadig mer utbredt bruk av dem. Politiets hovedoppgave på sjøen er å dempe farefull båttrafikk, og vi har et inntrykk av at de aller fleste holder seg innenfor lovverket. Det er alltid noen som synder, noen synder kraftig, og de representerer den store faren på sjøen, sier Smedsrud til NTB.