Borch (Sp): – Mæland gjør Troms og Finnmark til en slagmark

Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun verken kan eller ønsker å overta sammenslåingen av Finnmark og Troms. Det er en ansvarsfraskrivelse, mener Sp.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fylkestinget i Troms vedtok fredag at de ikke vil starte arbeidet med sammenslåingen så lenge Finnmark ikke vil delta i arbeidet. I stedet ønsker Troms-politikerne at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar arbeidet med de formelle prosessene som trengs for å slå sammen de to fylkene. Fredag ettermiddag sier kommunalminister Monica Mæland klart nei til dette ønsket.

– For det første har jeg ikke lovhjemmel til å overta disse oppgavene. For det andre har jeg heller ikke noe ønske om å overta en prosess som jo handler om å flytte oppgaver fra staten og ut til fylkeskommunene, sier Mæland til NTB fredag.

I stedet inviterer Mæland til dialog i et forsøk på å komme videre i prosessen som et stort flertall i de to nordligste fylkene ikke ønsker.

– Hun tar ikke situasjonen på alvor

Stortingspolitiet Sandra Borch (Sp) var fredag til stede under debatten i fylkestinget i Troms, og hun er lite imponert over Mælands reaksjon på vedtaket.

– Dette er en ansvarsfraskrivelse fra Mæland og regjeringen. Mælands tilsvar viser at hun ikke tar situasjonen på alvor. Ved å legge ansvaret på fylkene vil hun gjøre Troms og Finnmark til en politisk slagmark i mange år framover, sier Borch og viser til at det er umulig for Troms å gjennomføre en fellesnemnd uten at Finnmark deltar.

I juni ble det klart at Finnmark fylkesting ikke vil utnevne medlemmer til fellesnemnda som skal gjennomføre sammenslåingen mellom de to fylkene. Nemnda skulle bestå av 19 medlemmer fra Troms og 9 fra Finnmark. Mæland har hevdet at Troms kan ta kontroll over nemnda alene, noe Ap-politiker Synnøve Søndergaard på fylkestinget mener blir absurd.

– Det blir som en barnefordelingssak uten to parter. Det er umulig for oss å ha en dialog med oss selv. Her er det to parter, og Finnmark har vært helt tydelig på at de ikke vil gå inn i en fellesnemnd. Løsningen kan ikke ligge hos Troms alene, men må ligge hos statsråden, sier hun.

Inviterer til dialog

I fylkestingets vedtak fredag ber Troms-politikerne Mæland peke ut valgstyre og kalle inn til et konstituerende fylkesting neste høst.

Mæland inviterer i stedet fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) fra Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms til et møte på sitt kontor mandag 20. august. I invitasjonen heter det at hun vil «snakke om hvordan dere kan arbeide videre med å gjennomføre sammenslåingsvedtaket».

– Jeg vil blant annet si at selv om man lokalt er rivende uenig i vedtak som er fattet av Stortinget, så er dette en lovpålagt oppgave. Jeg har gjort det jeg kan for å få prosessen i gang. Fylkeskommunene er best tjent med å utforme den nye fylkeskommunen selv, sier Mæland til NTB.

Uenig om loven

Påstanden om at de to nordlige fylkene nå gjør noe ulovlig, er skivebom, mener Søndergaard:

– Stortinget har ikke opptrådt lovlig i denne saken. Flere av landets fremste jurister stiller spørsmål om dette er i henhold til lovverket.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes omtaler hele saken som en komedie i en melding til NTB fredag. Han betegner vedtaket om sammenslåing som lovstridig og forventer at saken sendes tilbake til Stortinget for ny behandling.

Borch varsler at Sp vil ta saken tilbake Stortinget når det åpner i oktober.

– Politikerne i Troms og Finnmark mener alvor i denne saken. Hva skal Mæland gjøre hvis representantene ikke møtes? spør hun.