Norge

Undersøkelse: Skikkeligheten blant norske ungdommer flater ut

Flere ungdommer bryter regler, skulker og røyker hasj. Forskere har sett en tendens de siste årene, og mener vi står ved et brudd i skikkelighetstrenden.

Flere ungdommer bryter regler, skulker og røyker hasj, ifølge Novas Ungdata-undersøkelse. Men de fleste norske ungdommer lever aktive liv, der vennskap, familieliv og skole står sentralt. Illustasjonsbilde.
  • og NTB

Årets undersøkelse av hvordan det står til med norsk ungdom viser likevel at det store flertallet er veltilpasset, aktiv og hjemmekjær. De aller fleste trives med foreldre, venner og skole.

– Det er samtidig noen utviklingstrekk det kan være grunn til å se nærmere på. Flere tegn går i retning av et brudd i skikkelighetstrenden vi har sett prege norske ungdomsgenerasjoner de siste 10 til 15 årene, sier forsker Anders Bakken i velferdsforskningsinstituttet Nova ved Oslo Met, som i samarbeid med Korus (regionale kompetansesentre innen rusfeltet) står bak den årlige undersøkelsen Ungdata.

Hærverk

De siste to årene har det vært en økning særlig blant gutter som begår ulike regelbrudd, som nasking og hærverk. Flere enn før skulker i ungdomsskolen og det er en liten økning i skader på grunn av vold.

Det er også økt bruk av marihuana eller hasj. Man ser at ungdommene som har brukt cannabis også skiller seg negativt ut på flere områder sammenlignet med dem som ikke har brukt. De er mindre fornøyd med foreldrene, trives dårligere på skolen og er mindre tilfreds med lokalmiljøet. De skulker mer, trener mindre og bruker mer tobakk og alkohol.

Tre prosent av ungdommene oppgir å ha brukt cannabis det siste året.

Forskerne i Nova har også registrert en mindre framtidsoptimisme enn tidligere.

– Andelen av ungdom som tror de aldri vil bli arbeidsledig, er gått markert ned. Det er også færre enn før som tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv, sier Bakken.

Bra med de fleste

Hovedfunnet fra Ungdata er likevel at de aller fleste norske ungdommer har det bra. De lever aktive liv, der vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid står sentralt i hverdagen.

– Fortsatt er dagens unge en god del mer veltilpasset enn mange tidligere ungdomsgenerasjoner, sier Bakken.

Han viser til at et stort flertall av tenåringene er godt fornøyd med foreldrene sine, de har minst én fortrolig venn og er fornøyd med lokalmiljøet. Flertallet blir ikke mobbet eller plaget, de er optimistiske med tanke på framtiden. To av tre planlegger høyere utdanning og er nokså sikre på at de vil få et godt og lykkelig liv.

Over en halv million ungdommer har deltatt i undersøkelsen Ungdata siden 2010. Nesten alle landets kommuner deltar med ungdomsskoler og videregående over en periode på tre år. I 2018 har i overkant av 100 kommuner deltatt.

Les også

  1. Bortskjemte ungdommer trenger ikke å plukke jordbær. Heldigvis. | Helene Skjeggestad

  2. – Det er et paradoks at ungdom blir stemplet som late, når man ser tall som dette

  3. Politiet om Ios-bråket: – Skremmende at foreldre sier ja til slike russeturer

  4. Norsk ungdom er fetere enn noensinne ...

  5. Russepresident: – Skolene må informere alle elever om at det kan få alvorlige konsekvenser å holde på sånn

Les mer om

  1. Ungdom