Nedgang i beslag av sexdukker som ligner barn

Hittil i år har Tolletaten beslaglagt syv seksualiserte dukker som ser ut som barn, mot ti stykker i 2016 og atten stykker i 2017.

Tolletaten har siden høsten 2016 avdekket en ny trend hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn.

Ifølge VG tror Kripos færre beslag det siste året skyldes medieoppmerksomhet og at flere er blitt dømt for å være i besittelse av seksualiserte dukker som forestiller barn, med livaktig hud, store øyne, langt hår – rundt én meter lange.

Ifølge Tolldirektoratet ble den første av barnedukkene beslaglagt på Gardermoen i oktober 2016.

Alle anmeldes

Alle som har bestilt de i alt 39 dukkene som er beslaglagt, er anmeldt. Det er ikke ulovlig å innføre sexdukker formet som kroppen til en voksen person, så når slike dukker blir funnet av Tolletaten, fører det ikke til anmeldelse. Når kroppen er utformet som et barn, omfattes saken av straffelovens paragraf 311 og straffes med bøter og inndragning.

I november i fjor ble imidlertid en 23 år gammel mann fra Østfold dømt i Fredrikstad tingrett til seks måneders fengsel for blant annet å ha bestilt en seksualisert barnedukke. Dommen var den første i sitt slag. Siden det er det kommet en lignende dom fra Finnmark.

Nytt fenomen

Ifølge Kripos ble sakene som var anmeldt i fjor noe ulikt håndtert i politidistriktene, trolig fordi dette er et nytt fenomen.

– Mange ble henlagt uten etterforskning, da det nok var usikkerhet rundt straffbarheten. I flere av de sakene hvor politiet aksjonerte, ble det funnet overgrepsmateriale, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for voldtektsseksjonen i Kripos.

Ifølge Kripos er det en sammenheng mellom bruk av sexdukker fremstilt som barn og risiko for overgrep.

– Jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, jo større er risikoen for at man opphisses seksuelt og begår reelle overgrep når man er sammen med virkelige barn, sier Grosberghaugen.