Verdens første skikart

Helt til 1880-årene var Nordmarka vinterstid forbeholdt fastboende og tømmerhuggere. Men byborgere på skitur fikk behov for å vite hvor man var og hvor man skulle.

Verdens første skikart er blitt et samleobjekt, nylig ble et pent eksemplar solgt for 45.000 kroner.

Siden 1890 har skiløpere i Nordmarka fulgt røde løyper på kartet, takket være Ernst Bjerknes.

At dannede borgere begynte å gå i naturen for moro skyld, var en liten kulturrevolusjon. Britiske overklassegutter oppdaget norske fjell og lærte nordmenn å sette pris på naturen. I Oslomarka var pionérer som Peter Christen Asbjørnsen og Bernhard Herre tidlig ute. De skrev om opplevelsene sine.

Startet med skitur på løkka

Men vinterstid lå skogen der ufremkommelig og skummel. Pionérene i Fridtjof Nansens omgangskrets begynte på løkkene i byen og dristet seg stadig lenger innover.

Ernst Bjerknes var en av dem. Han gikk ikke bare på tur, men kom på tredje plass i verdens første femmil i 1888.

«Efter hvert som utfarten tiltok, blev de almindeligste ruter opgått, men selv langs disse kunde man ofte komme bort i vansker og ulende, fordi en ukjent skiløper hadde gått op løipen og tatt feil av veien», fortalte han i boken Med ski, velosiped og skissebok . «Dette satte mig på den tanke at det kunde være bruk for et skikart over Nordmarka».

Sommeren og høsten trasket Bjerknes gjennom myrer og andre steder der det egentlig bare var mulig å ta seg frem vinterstid. Som grunnlag brukte han sannsynligvis kartene over Kristiania-området fra 1887. Skikartet gikk helt ned til Majorstuen, som var det naturlige startpunktet for bygutter. Det viste skiløyper til litt nord for Kikuttoppen.

Ville at veien skulle følge terrenget

Bjerknes ble kommuneingeniør i hovedstaden, men han protesterte mot den rådende filosofien der ingeniørene sprengte seg vei. Han hadde mer sans for at veiene skulle tilpasses terrenget. Det kostet ham jobben.

Artikkelen er del av innsikt-serien «Kartlagt» som trykkes i Aftenposten hver søndag.

Les flere «Kartlagt»-artikler:

Dette kartet veileder deg inn i fantasien

Les også

Tsarens lange arm

Kart mot sult, smitte og sykdom