Adecco-direktør slutter

Direktøren for Adecco Helse fratrer sin stilling etter at det er avdekket avvik også ved Greverud og Midtåsen sykehjem.

Les mer:

Adecco erkjenner at forholdene ved Greverud sykehjem i Oppegård og Midtåsen sykehjem i Oslo kvalifiserer til at kommunene hever kontrakten, går det frem av en pressemelding fra konsernsjef Anders Øwre-Johansen onsdag ettermiddag.

Bård Kristensen. FOTO: ADECCO

I etterkant av avsløringene knyttet til Ammerudlunden sykehjem startet Adecco Norge en fullstendig revisjon av alle Adecco Helses fem sykehjem. Nå viser det seg at praksisen også andre steder har vært en annen enn forutsatt.

– Det er dessverre gjort funn av en slik karakter at vi anser at kommunene har rett til å heve disse kontraktene. Adecco Helse jobber uavhengig av dette med å rette alle avvik, og fortsetter sin gransking med uforminsket styrke, skriver Øwre-Johansen.

Trakk seg

Ifølge pressemeldingen har direktør Bård Kristiansen i Adecco Helse erkjent at han har visst om forholdene over lang tid. Han har nå fratrådt sin stilling.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å rydde opp og samarbeide med kommunene for å avklare videre drift av sykehjemmene og eventuelt sikre en så god overgang som mulig. Våre ansatte har opplevd mye støtte, spesielt fra pårørende, noe vi setter stor pris på, sier Øwre-Johansen.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo svarte ikke på henvendelser fra NTB onsdag ettermiddag. Men det er allerede klart at kommunen vil bryte Ammerudlunden-kontrakten med Adecco Helse. Det er naturlig å vente at tilsvarende tiltak vil bli iverksatt når det gjelder Midtåsenhjemmet.

— Styrt av konsernledelsen

Rådmann Harald Toft i Oppegård mener kommunen er blitt aktivt ført bak lyset av Adecco Helse.

– Ja, det er en dekkende beskrivelse. Vi er gjentatte ganger blitt vist bemannings- og turnuslister som langt fra har samsvart med realiteten ved Greverud sykehjem, sier han.

Toft mener de to tilfellene i Oslo tyder på at praksisen har vært forankret i og styrt av konsernledelsen.

– Vi har ikke grunn til å tro at forholdene ved sykehjemmet har vært slik siden den første kontrakten ble inngått i 2004. Men i Adeccos nye anbud høsten 2009 var prisen redusert. Siden da har også brukertilfredsheten ved hjemmet sunket, viser våre undersøkelser, sier han.