Frykter at politirapporten er en dekkoperasjon

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sa på pressekonferansen fredag at prosjektgruppen hadde gjort en svært grundig jobb. Han vil imotsetning til gruppen åpne ny etterforskning av Scandinavian Star-saken..
  • Rapporten til politiets prosjektgruppe er katastrofalt dårlig, sier Gisle Weddegjerde, en av ekspertene i gruppen som har gransket Scandinavian Star-brannen.

Det var deres gransking som uløste den nye rapporten.

Fredag ettermiddag innkalte politimester Hans Sverre Sjøvold stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen "Scandinavian Star" og Støttegruppen for etterlatte og overlevende til møte på Politihuset i Oslo.

En gruppe med politifolk fra Oslo politidistrikt, Kripos og Økokrim har siden i fjor sett med friske øyne på forholdene rundt dødsbrannen.

– Henger ikke på greip

Etter at Gisle Weddegjerde, skipsteknisk utreder i stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen "Scandinavian Star", hadde fått gått nærmere gjennom rapporten fredag kveld, var han sterkt kritisk til arbeidet som er gjort i prosjektgruppen.

Målet har vært å vurdere alle sider av saken for å se om det er grunn til å gjøre ny etterforskning av hele eller deler av forholdene rundt brannen.

Politiets prosjektgruppe tilrår ikke at etterforskningen gjenåpnes. Men det gjør politimester Hans Sverre Sjøvold

Weddegjerde sier at det meste i rapporten ikke henger på greip.

— Alle de vesentlige punktene som vi har tatt opp, de virkelig store hullene i etterforskningen, har man ikke gått inn i. Dette er katastrofalt dårlig arbeid, sier Weddegjerde, som ikke synes rapporten er verdt papiret den er skrevet på.

Terje Bergsvåg, Ståle Eilertsen, Arne Steen og skipsinspektør Gisle Weddegjerde var med i en faggruppen som kom med sin utredning om Scandinavian Star i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Begrensede områder

Han frykter at rapporten bare er en dekkoperasjon: — Man vil ikke ha frem det mangelfulle arbeidet som ble gjort i etterforskningen den gang, fordi det setter politiet i vanry, sier han.

– Men politimesteren går jo inn for å gjenåpne etterforskning av saken, selv om ikke prosjektgruppen gjør det?

– Ja, men om den blir gjenåpnet, vil etterforskningen i så fall bare gå på svært begrensede områder. Vi vet i dag at vi står overfor et uløst massemord på 159 personer, fordi man ikke kan bevise at den utpekte gjerningsmannen faktisk var brannstifteren. Men den delen av etterforskningen som gjelder uidentifiserte personer som er observert i skipet, vil politiet ikke gå inn i, sier Weddegjerde.

Politioverbetjent Terje Bechmann Dahl som har vært prosjektleder, sa på pressekonferansen fredag at gruppen ikke har grunn til å tro at det ble antent flere branner enn to. Men det mener stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen "Scandinavian Star" at det er mulig å bevise. Weddegjerde legger til at ekspertgruppen han er med i består av folk med stor brannteknisk – og skipsingeniørkompetanse, men at møtene de hadde med politiets prosjektgruppe bar preg av enveiskommunikasjon.

«Grundig jobb»

Politimester Sjøvold sa på pressekonferansen i går at prosjektgruppen hadde gjort en svært grundig jobb.

— Rapporten deres viser, etter min mening, at enkelte deler av saken ikke ble belyst godt nok, sier Sjøvold. Han avviste at han har overkjørt sin egen prosjektgruppe.

— Det som har vært avgjørende for meg er sakens alvor og at vi i størst mulig utstrekning må prøve å unngå at det er uavklarte spørsmål som det kan være mulig å finne svar på.

Han sa videre at politiets undersøkelser har vist at etterforskningen som ble gjennomført i 1990 og 1991, ikke fullt ut oppfyller de kravene som ville vært stilt i dag i samme type sak.

— Det går særlig på rutinemessige undersøkelser av mulige økonomiske motiver som kan ligge bak en slik brannsak. Den økonomiske delen av etterforskningen har ikke vært særlig grundig tidligere.

Riksadvokaten inhabil?

Den endelige avgjørelsen om etterforskningen skal gjenopptas, ligger hos riksadvokat Tor-Aksel Busch. Politiet fikk anledning til å innlede ny etterforskning om prosjektgruppen fant nye forhold. Det har den altså ikke funnet.

I en pressemelding skriver assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther at Riksadvokaten vil se nærmere rapporten og tidligst kommentere saken ved slutten av neste uke. De har tidligere uttalt at de vil legge stor vekt på politiets anbefaling.

Flere har stilt spørsmål ved om riksadvokat Tor-Aksel Busch, på grunn av sin tidligere rolle i saken, er inhabil.

- Habilitetsspørsmålet tar vi stilling til så snart vi får politimesterens formelle tilråding og har gått igjennom den underliggende rapporten, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier i en kommentar at det er naturlig i en slik sak at habiliteten avklares, og at det oppnevnes en setteriksadvokat.