Faridas advokat om UNEs vedtak: «Hjemmesnekret jus på sitt mest graverende»

Advokat Arild Humlen er oppgitt og rasende etter at Utlendingsnemnda (UNE) nekter å la afghanske Farida (12) vende tilbake til Norge. Nå varsler han nye runder i retten.

Farida (12) får ikke komme tilbake til Norge, ifølge Utlendingsnemnda.

Fredag vedtok UNE at Farida og hennes familie ikke får reise tilbake til Dokka, til tross for at tre rettsinstanser har bestemt at familien ble kastet ut av Norge på ugyldig grunnlag i 2015.

Farida kom til Norge i 2011 sammen med moren sin og bodde på Dokka frem til familien ble sendt ut av landet. Lokalmiljøet har engasjert seg sterkt i kampen for å få familien hjem igjen.

UNEs siste vedtak får Arild Humlen, familiens advokat og en av Norges fremste eksperter på flyktningers rettigheter, til å reagere svært kraftig.

– De har sendt oss et 40 sider langt dokument som er fullt av svakheter. Det er hjemmesnekret jus på sitt mest graverende. UNE sier at Høyesterett ikke har bestemt at Farida skal få reise hjem. Det stemmer, men det skyldes den enkle årsak at det ikke er Høyesteretts rolle å avgjøre om noen skal få oppholdstillatelse i Norge. Rettens oppgave er å si om et vedtak om utkastelse er gyldig eller ikke, sier han.

Og legger til:

– Høyesterett forkastet UNEs anke fra Lagmannsretten, som gjør det klart at familien ble kastet ut på ugyldig grunnlag. UNE prøver nå å fordreie saken. Samtidig sitter et lite barn i et land der bombene faller som hagl, sier en svært opprørt Humlen.

Advokat Arild Humlen er svært opprørt over UNEs vedtak.

Advokaten sier at han har funnet en rekke svakheter i UNEs siste vedtak. Blant annet oppfatter han det som et «forvaltningsmessig mytteri» og et «konstitusjonelt brudd» at UNE nekter å godta en høyesterettsdom.

– Det er veldig spesielt. Nå må vi vurdere å be retten om å omgjøre dette siste vedtaket. Det har, så vidt jeg vet, bare skjedd to ganger tidligere – én gang på 1950-tallet og i en sak jeg var involvert i, og vant, i 2011, sier han.

Les også

Listhaug «advarer på det sterkeste» mot stans i asylreturer til Afghanistan

Stusser over snakk om Taliban-avtale

Les også

Pressen elsker Davids kamp mot Goliat. Unntaket er når Goliat er pressen selv. | Anki Gerhardsen

I tillegg etterlyser han UNEs svar på hvordan utkastelsen av Farida og familien er i tråd med den europeiske menneskerettskonvensjons åttende artikkel.

– Der står det at dersom noen har fått rett til være i et land, er det å fjerne dem et inngrep i deres personlige rettigheter. Da skal man alltid undersøke om vilkårene for å gjøre dette er til stede. UNE unnlater fullstendig å forholde seg til dette i vedtaket sitt, sier han.

Humlen forstår heller ikke UNEs argument om at Jaghori-distriktet i den afghanske Ghazni-provinsen, der Farida og hennes familie bor, nå er å anse som trygt.

– De henviser til en avtale mellom lokale ledere og Taliban. Dette må i så fall være en muntlig avtale, for jeg vet ikke om noe skriftlig dokumentasjon. Uansett er det i så fall snakk om en avtale med en kjent terrororganisasjon. På hvilken måte skaper dette «varig og stabil trygghet», slik lovverket krever? Vi vet jo også at konflikten i Afghanistan raskt kan spre seg fra sted til sted, sier han.

Les også

Pressen elsker Davids kamp mot Goliat. Unntaket er når Goliat er pressen selv. | Anki Gerhardsen

Kai Eide: Volden øker

På dette punktet får han støtte fra Kai Eide, FNs tidligere Afghanistan-utsending.

– Står vi overfor et overgrep fra UNE? spør han på Twitter:

Han utdyper overfor Aftenposten:

– Ghazni-provinsen var i april den nest mest voldelige i Afghanistan, med over 250 drepte og sårede. Bare Kabul hadde flere. Vi vet også at det er økende IS-aktivitet i regionen. Hvilken dokumentasjon finnes for å understøtte UNEs vurdering av sikkerheten i Faridas distrikt og provins? Jeg reagerer kraftig på skråsikkerheten UNE bruker her, sier han.

En FN-rapport i fjor konkluderte med at Afghanistan generelt blir stadig farligere for kvinner og barn.

Støttespillerne i Norge: – Gir oss ikke

Faridas støttespillere i Norge har ingen planer om å gi opp kampen for å hente dem tilbake til landet.

Lise Engelien Kokkvoll, Merethe Engen Enerstvedt, Lise Engelien Kokkvoll, Kari Helene Odden Haugen, Liv Marie Simensveen and Kathrine Fossen Rosenberg er med i Faridas støttegruppe på Facebook. De kommer ikke til å gi opp kampen om å få 12-åringen tilbake til Norge.

– Vi gir oss ikke. Vi snakket med familien i går. De var veldig lei seg og utslått da. Det er vanskelig for dem å forstå at de fortsatt blir utestengt, selv om de har nådd til topps i rettsvesenet. Farida bare gråt og orket ikke snakke med oss. Men i dag, etter en natts søvn, er de heldigvis klare for en ny sak. Nå er det viktigere enn noen gang at vi står på, sier Merete Engen Enerstvedt, som leder aksjonsgruppen for Farida på Facebook.

UNE: Bred og individuell vurdering

Nemndsleder Johan Berg i UNE svarer slik på kritikken fra Humlen:

– Det er dommen fra Høyesterett som gir de viktige rettslige avklaringene her, og Høyesterett har sagt seg både enig og uenig med Lagmannsretten på ulike punkter. Det er Høyesterett som dømmer i siste instans, og vi i UNE har foretatt en bred og individuell vurdering av denne saken i tråd med Høyesteretts dom.

– Familien hadde ikke noen berettiget forventning om å få bli i Norge da far kom. Det ligger der som et utgangspunkt for hele vurderingen. Høyesterett har ikke sagt noe om at familien burde fått bli i Norge.

– I vedtaket har vi foretatt en vurdering av distriktet Jaghuri der klagerne kommer fra, og veiene dit, ikke Ghazni eller Afghanistan. Det er den faktiske sikkerhetssituasjonen som er avgjørende, ikke om den bygger på en avtale eller ikke. Konflikten i landet har ikke berørt dette distriktet siden Talibans fall, og ingen forhold tilsier at den kommer til å gjøre det, sier Johan Berg.