Norge

Her er de gode og de dårlige nyhetene for sommertrafikken på E18

E18 gjennom Vestfold og Telemark er landets kanskje travleste ferievei. Her er stedene du trolig havner i kø i sommer – og området der det er kø i dag – men ikke i juli.

Kø ved Malerødtunnelen i Larvik kommune i august i fjor. Regn med kø i Larvik kommune også i 2017.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Larvik. Brevik. Tunnelarbeid. Tre stikkord som vil være helt avgjørende for trafikkflyten på E18 gjennom Vestfold og Telemark i sommer, og for mangel på flyt.

Rundt 10.000 ekstra biler i døgnet gjør sommer-E18 gjennom Vestfold til en av landets aller travleste. Helt nord i Vestfold kan det passere over 35.000 biler i døgnet, bare veiene inn og ut av storbyområdene har mye mer trafikk enn dette.

Dette er strekningene du bør være oppmerksom på

Nordre Vestfold:

I dag pågår tunnelarbeid i Løkentunnelen og Hillestadtunnelen, to av syv tunneler på samme strekk som oppgraderes til ny EU-standard. Under arbeidet går både sør- og nordgående trafikk i ett og samme løp.

Skjærtorsdag oppsto lange køer på grunn av en kjedekollisjon i Løkentunnelen.

Gladmeldingen her er at arbeidet i de to tunnelene vil være avsluttet før sommeren, ifølge avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen, Region sør.

– Flere tunneler, som Bringåker, Botne- og Brekketunnelen står for tur, men vi skal ta pause i arbeidet i juli, sier Kaurin.

– Det passer godt både av hensyn til de travleste sommerukene, og til at vi i denne perioden har mange trafikanter som ikke vanligvis kjører her, sier han.

Nedsiden er at tunnelarbeidene vil fortsette helt til april 2019.

Kø ved Løkentunnelen i Nordre Vestfold skjærtorsdag, på grunn av en kjedekollisjon i tunnelen på E18. Tunnelen sto klar tidlig på 2000-tallet, og var gjennom full rehabilitering med bergsikring i 2007 etter raset i nabotunnelen Hanekleivtunnelen i desember 2006. Den gang handlet det om bergsikring, i dag handler det om lys, vifter, nødutganger, brannslukningsutstyr og mye elektroarbeid.

Larvik:

Veivesenet bygger firefelts vei fra Bommestad, der man i dag tar av til Kongsberg og til Larvik Øst på vei sydover, ved Larvik, og til Sky etter Larvik.

Denne strekningen er i dag preget av svingete, tofelts E18 og nedsatt fart.

Gladmeldingen fra Kaurin her er at den første delen av Bommestad-Sky blir åpnet før fellesferien. Det vil si omtrent frem til avkjøringen til Larvik/Stavern ved Farrisvannet. Mange biler tar av her.

Nedsiden er at veien da fortsetter som tofelts vei, og at det uvegerlig vil oppstå betydelige køer når sommertrafikken er på sitt høyeste.

Den massive broen ved Farrisvannet ved Larvik tar form.

Brevik:

I Brevik på E18 syd for Porsgrunn skal regjeringens veiselskap Nye Veier rehabilitere Kjørholt- og Bambletunnelene. De blir dermed stengt fra og med 21. april.

Det innebærer stengt E18 og omkjøring via den gamle Breviksbroen.

– Vi håper at arbeidet skal være avsluttet før neste sommer, sier Tore Kaurin.

– Som en reserveløsning har vi gjort ganske mange oppgraderinger på en alternativ vei, der man kan ta av ved Porsgrunn, følge veien forbi Hydro langs fjorden, og komme ut igjen ved Rugtvedt.

– Denne veistrekningen vil fremstå i bedre form om det blir nødvendig å ta den i bruk som omkjøringsvei, sier Kaurin.

  • Lenge sto ny E18 øst for Oslo og i retning Østfold i fare for å bli utsatt ved Vinterbro.

Én av gladnyhetene i NTP er at arbeidet her starter i 2018.

Tore Kaurin, avdelingsdirektør ved Statens vegvesen, Region sør.

Asfalt:

Det er planlagt mye asfaltarbeid i sommer, men lite på E18 gjennom Vestfold og Telemark.

– Det skal kun gjøres arbeid ved Kopstadkrysset, ved avkjøringen til Horten, og arbeidet vil stort sett bli gjort om natten, sier Kaurin.

Han hadde ikke oversikt over asfaltarbeid i Telemark da Aftenposten var i kontakt med ham.

Slik skal broen forbi Larvik, ved Farrisvannet, bli. Selve broen åpnes først mot slutten av 2017.

Les mer om

  1. E18
  2. Vestfold