Norge

Dette må du vite hvis du skal behandles i utlandet

Hvis du skal behandles på et sykehus innenfor EU/EØS, er det mye som må avklares på forhånd. Det gjelder særlig refusjon av utgifter.

Myndighetene dekker ikke alltid reiseutgifter til utlandet selv om behandlingen er godkjent. Med mindre du trenger øyeblikkelig hjelp, må du først få henvisning fra helsepersonell i Norge.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Her er fem ting du må vite hvis du skal behandles i utlandet:

1. Utenlandsbehandling ikke aktuelt for alle

Behandling i utlandet er særlig aktuelt for:

 • Pasienter som har opplevd medisinsk uforsvarlig lang ventetid hos en behandler i Norge.
 • Pasienter har rett til å velge å bli behandlet i et annet EØS-land til behandling som også Norge tilbyr.
 • Pasienter som ikke kan få behandling i spesialisthelsetjenesten i Norge på grunn av manglende medisinsk kompetanse.

2. Ta høyde for uforutsette utgifter hvis du velger å dra til et annet EØS-land

Men behandling i spesialisthelsetjenesten i utlandet kan være dyrt, og ​Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva pasient og pårørende må tenke over før man velger å ta en behandling utenfor Norge.

De presiserer at det kan være mange uventede økonomiske utgifter:

En nyoperert pasient kan trolig ikke reise hjem med en gang. Eventuelt opphold mens du venter på å kunne reise hjem, må du selv betale for.

Hvis du trenger en alternativ form for transport, for eksempel et ekstra sete på fly, må du betale for dette. Det samme gjelder for ledsager. Reiseutgifter dekkes i liten grad.

3. Du kan søke om støtte, men ikke alt dekkes

For å redusere den økonomiske risikoen, kan du søke Helfo om forhåndstilsagn før du reiser.

Forhåndstilsagnet fungerer som en garanti om at helsehjelpen du mottar vil bli helt eller delvis dekket av Helfo. Forutsetningen er at behandlingen du har fått er helt lik den som er beskrevet i tilbudet som danner grunnlaget for forhåndstilsagnet.

Hvis du mottar behandling i et annet EU/EØS-land, vil du kunne få dekket utgiftene dine dersom behandlingen tilsvarer den helsehjelpen du ville fått her hjemme.

Du vil med andre ord ikke kunne få annen eller mer behandling enn det den norske spesialisthelsetjenesten tilbyr deg.

​Behandling du får i utlandet kan ikke alltid følges opp av norsk spesialisthelsetjeneste.

4. Risiko for infeksjon

Faren for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier, som for eksempel gule stafylokokker (kalt MRSA), er større når du velger å reise ut av Norge for å få behandling.

Dersom det oppstår akutte komplikasjoner, kan det i enkelte tilfeller være vanskelig for norske sykehus å følge opp behandling som er gitt i et annet land.

Alle pasienter som har fått behandling ved et utenlandsk sykehus og blir overført til et norsk sykehus, blir for sikkerhets skyld lagt på isolat.

Myndighetene betaler kun for båretransport innenfor de nordiske landene.

5. Båretransport dekkes hovedsakelig ikke

En tilleggsbelastning for pårørende kan være at båretransport ikke er dekket av den norske folketrygden.

Unntaket er om dødsfallet skjer i et av de nordiske landene. Da dekkes båretransport av folketrygden.

Kilde: Helsedirektoratet

Les mer om

 1. Kreftklinikken
 2. EU
 3. EØS