Norge

Nazistene mente homofili var «degenerering av folkekroppen»

Historikere har hittil ment at homofile i Norge ikke ble spesielt forfulgt under nazistenes okkupasjon. Nye arkivfunn viser det motsatte: Nasjonal Samling ville skjerpe de norske straffebestemmelsene mot homofile etter mønster fra det strenge tyske lovverket.

Fangedraktene i nazistenes konsentrasjonsleirer var utstyrt med påsydde trekanter i ulike farger, blant annet røde for politiske fanger, gule for jøder og rosa for homoseksuelle.
  • Hilde Harbo
    Hilde Harbo

I august 1943 kom den 38 år gamle tyskeren Gustav Schreiber til Bergen, utsendt av et tysk bygningsfirma. Han var allerede dømt i Tyskland for «gjentatt utukt med menn» og var underlagt «Organisation Todt», som blant annet brukte fanger til militære tyske byggeprosjekter.

Tysk-norsk forbudt kjærlighet

I Bergen traff han den 27 år gamle nordmannen Charles Petterson . De innledet et kjærlighetsforhold og ble samboere. I mars 1944 ble de begge arrestert etter at en nabo hadde angitt dem.

Bare åtte dager etter arrestasjonen ble Schreiber dømt til to år og tre måneders fengsel. Dommen ble avsagt av «Feldkriegsgericht Bergen der 269. Infanterie-Division». Først ble han internert i krigsfengselet på Akershus festning, deretter sendt til fengselet i Neumünster i Tyskland og så transportert videre til straffeleiren Börgermoor i Emsland, der han ankom i mai 1944.

Døde i straffeleir

Da han kom dit, ble han betegnet som «slank og kraftig» og «100 prosent arbeidsfør». Men forholdene i leiren var elendige, og Schreibers helse ble raskt dårlig. I januar 1945 døde han i leiren.

Kunstneren Gunter Demnig legger ned en snublestein til minne om homofile Gustav Schreiber, som døde i en nazi-straffeleir etter å ha blitt dømt for forholdet til sin norske kjæreste Charles Petterson. Minnesteinen ble lagt ned i Flensburg i 2007.

Hans norske kjæreste fikk en mildere straff, ett år og tre måneders fengsel. Også han sonet i Neumünster, men overlevde fangenskapet.

Slik ser snublestein til minne om Gustav Schreiber ut.

Dette er to av skjebnene som er avdekket av Runar Jordåen, historiker og leder for Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og forsker Raimund Wolfert ved forskningssenteret for seksualvitenskapelig historie ved Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft i Berlin.

  • Snublesteiner til minne om nazistenes ofre finnes i mange land. Det kom 110 nye i Norge i sommer.

Krigshistorien må skrives om

Frem til nå har forskningen på feltet konkludert med at den tyske okkupasjonsmakten hverken gjennomførte noen straffeforfølgelse av likekjønnet seksualitet mellom menn eller forsøkte å innføre et strengere lovverk mot homofile i Norge. Jordåen og Wolferts funn i tyske og norske arkiver gjør at denne delen av den norske krigshistorien må skrives om.

I en artikkel i Historisk tidsskrift skriver de at homofile ofre for den tyske nasjonalismen i stor grad var fortiet og tabuisert frem til slutten av 1960-tallet. Mange våget ikke fortelle om sine opphold i konsentrasjonsleirer og fengsler av frykt for på nytt å bli straffet og stigmatisert.

50.000 dømt for homoseksualitet

Omfanget av denne forfølgelsen ble først kartlagt i 1977, da sosiologen Rüdiger Lautmann publiserte en studie som anslo at ca. 100.000 menn ble etterforsket for homoseksualitet under nasjonalsosialismen, 50.000 ble dømt etter den tyske straffelovens paragraf om sex mellom menn, og mellom 5000 og 10.000 homofile menn ble sendt i konsentrasjonsleir.

De måtte bære den rosa trekanten på fangedrakten som tegn på at de tilhørte denne foraktede gruppen.

Den rosa granittrekanten er satt opp på Nollendorfplatz i Berlin til minne om nasjonalsosialismens homofile ofre.

Nazistene skjerpet straffene i TysklandPå 1900-tallet var det vanlig med straffelover som kriminaliserte seksuelle handlinger mellom menn. Vi hadde det også i Norge, i paragraf 213, som ikke ble opphevet før i 1972.

Den tyske paragraf 175 stammet fra det tyske keiserrikets straffelov fra 1871. I 1935 skjerpet nazi-styret denne lovbestemmelsen.

Strafferammen ble utvidet betraktelig og innebar nå opptil ti års tukthus, samtidig som kriminaliseringen ble utvidet til å gjelde enhver form for seksuell kontakt mellom menn. Dermed ble domfellelsene nær tidoblet bare i løpet av de tre første årene etter straffeskjerpelsen.

Himmler var sentral i forfølgelsen

I tillegg til fengselsstraffer sendte nazi-regimet også mange homofile menn i konsentrasjonsleirer. Dette gjaldt «homoseksuelle vaneforbrytere», såkalte «ungdomsforførere», mannlige prostituerte og homofile som ble sett på som «uhelbredelige».

Den norske politiminister Jonas Lie (t.v.) og Reichsführer SS Heinrich Himmler var begge sentrale i nasjonalsosialistenes kamp mot homofile

Fremst i nazistenes kamp mot de homofile sto «Reichsführer SS» Heinrich Himmler. Han fikk blant annet opprettet et sentralt organ med det klingende navn «Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung» (Rikssentralen for bekjempelse av homoseksualitet og abort.)

Ble kalt statsfiender og folkefiender

Homofile ble stemplet som «statsfiender» og «folkefiender» som truet det tyske folket og befolkningsutviklingen. I nazipropagandaen ble homoseksualitet ofte stemplet som noe spesifikt jødisk – i likhet med mye annet Hitler og hans støttespillere foraktet og mente sto i veien for deres ariske idealsamfunn.

Nazistene hevdet at Tysklands forutgående, demokratiske Weimarrepublikk samt kommunismens og jødedommens kultur kunne føre til homoseksualitet.

I Norge ble jøssingene, altså motstanderne av nazi-styret, kalt feminine, dekadente og homoseksuelle i en artikkel i NS-avisen Fritt Folk.

Få straffet i Norge før krigen

Da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940, var strafferammen for «utugtig Omgjængelse (...) mellem Personer av Mandkjøn» ett års fengsel, men påtale skulle bare reises når «almene Hensyn» tilsa det, noe som i praksis betydde at forholdet hadde vakt «offentlig forargelse». Dessuten ble paragrafen som regel bare brukt i tilfeller der den ene parten var under 21 år, og da var det den eldste som ble dømt.

Mellom 1905 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt etter paragrafen, deretter var paragrafen sovende – med unntak av noen få tilfeller.

Den relativt sjeldne bruken av straffebestemmelsen også før krigen skyldes ifølge Jordåen og Wolfert at man fryktet at hyppig straffeforfølgelse ville skape stor og uønsket oppmerksomhet om denne type seksualitet, som psykiaterne den gang stemplet som en perversjon.

«Degenerering av folkekroppen»

Men da nazistene overtok makten i Norge, satte tyskerne i gang et arbeid for å skjerpe straffene for homoseksualitet – som ble beskrevet som «overordentlig sterkt utbredt» i vårt land, og som noe som førte til en «degenerering av folkekroppen».

Også politiminister Jonas Lie (se bildet av ham og Heinrich Himmler tidligere i artikkelen) og enkelte andre fremtredende norske NS-folk tok lignende initiativ. I et brev skrev Lie blant annet at homoseksuelle ikke burde kunne bli medlemmer av Nasjonal Samling, samtidig som han beskrev dem som «bevölkerungspolitische Blindgänger» (befolkningspolitiske blindgjengere).

«Homoseksuelle avler ikke barn»

Initiativene til en straffeskjerpelse rant imidlertid ut i sanden.

Riksadvokaten mente det var unødvendig, og en byråkrat i Justisdepartementet hadde liten sans for argumentet om at homofile var «befolkningspolitiske blindgjengere» og pekte på at «selv om det blir laget strenge straffer for homoseksuelle handlinger, har jeg liten tro at på at de homoseksuelle av den grunn vil begynne å avle barn».

Men selv om den norske straffeloven ikke ble skjerpet, kunne man bruke den strengere tyske straffebestemmelsen i tilfeller der tyske menn var involvert.

200 homofile menn ble drept i Sachsenhausen i 1942. I 1999 ble de minnet med en blomsterkrans formet som en rosa trekant – symbolet nazistene brukte for å stigmatisere denne gruppen.

Jordåen og Wolfert har funnet flere eksempler på at den tyske paragrafen ble benyttet i Norge mot seksuelle forhold mellom tyske menn og mellom tyske og norske menn. Samtidig ble en del menn som var dømt for likekjønnet seksualitet i Tyskland, sendt til tyske arbeidsleire i Nord-Norge.Gjennom sine arkivsøk fant Jordåen og Wolfert dokumenter om 15 norske menn som ble tiltalt og dømt for seksuelle kontakter med tyske menn under krigen. Samtidig understreker de at kildematerialet har begrensninger og at det totale omfanget er vanskelig å dokumentere.

Lesbiske kvinner fikk svart trekant

Kvinnelig homoseksualitet var ikke forbudt – hverken i Tyskland eller Norge, men adferden ble karakterisert som «asosial». Lesbiske som ble sendt til konsentrasjonsleire fikk derfor en svart trekant.

I Østerrike var derimot kvinnelig homoseksualitet forbudt, og det er dokumentert at minst 66 kvinner ble dømt etter østerriksk lov, men det er ukjent hvor mange av dem som ble sendt i konsentrasjonsleir. Man kjenner bare til veldig få tyske kvinner som ble registrert som lesbiske i leirene, og ingen norske.

Sendt på tvangsarbeid i Nord-Norge

Under krigen ble ca. 2500 tyske fanger sendt fra arbeidsleirer i Tyskland til tvangsarbeid i Nord-Norge, hvorav et ukjent antall var dømte homofile. Forholdene i de norske leirene var forferdelige, og de homofile sto ifølge Jordåen og Wolfert som regel nederst på rangstigen blant fangene.

En av dem var Hans Zimmer, som ble sendt fra en leir i Tyskland til straffeleiren i Lakselv i Finnmark høsten 1942. Han var i 1941 blitt dømt til tukthus i seks år for homoseksuelle handlinger. Knapt én måned etter ankomst døde den 36 år gamle mannen av dysenteri, og han ligger gravlagt på den tyske krigskirkegården i Botn i Nordland.

Minnetavle over de homofile fangene i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Homofile er blitt forfulgt og forfølges verden over: Castro innrømmer at homofile ble forfulgt

Homofili er Afrikas nye apartheid

Homofiendtlig lov vedtatt i Russland

Les mer om

  1. Forskning og vitenskap
  2. Historie
  3. Nazisme
  4. Homofili