Advokatforeningen: – Norge burde vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn. I stedet fremstår vi mer som en versting.

Advokatforeningen og Norsk Psykologforening reagerer sterkt på at Norge i FN bidro til å forhandle vekk en forpliktelse om aldri å fengsle barn.

– Vi er et rikt og ressurssterkt land og vi har totalt sett meget få utfordringer med denne gruppen barn. Norge burde derfor vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn, i stedet fremstår vi mer som en versting, sier lederen i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg Mette Yvonne Larsen.

Mandag fortalte Aftenposten historien om hvordan Norge i forkant av FNs toppmøte om flyktninger og migranter jobbet for å forhandle vekk en forpliktelse om aldri å fengsle barn.

Reaksjonene i etterkant har vært mange og sterke.

– Bekymret og overrasket

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg sier de er «meget bekymret» og overrasket over Norges holdning i FN.

– Utad ønsker Norge å fremstå som best i klassen når det gjelder barns rettigheter. Vi er et rikt og ressurssterkt land og vi har totalt sett meget få utfordringer med denne gruppen barn. Norge burde derfor vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn. I stedet fremstår vi mer som en versting, sier advokat Mette Yvonne Larsen, som leder utvalget.

– Og vi velger også, med denne reservasjonen, å forskjellsbehandle denne barnegruppen og etnisk norske barn. Dette er ytterst problematisk, men dessverre ikke uventet, sier forsvarsadvokaten.

– Norge bør være en støttespiller

Karl Eldar Evang i Menneskerettighetsutvalget til Norsk Psykologforening sier de alltid har vært opptatt av at Norge skal spille en konstruktiv og viktig rolle for barns rettigheter internasjonalt.

– Norge bør være en støttespiller for dem som kjemper for utsatte barn verden rundt. Slik har vi også vært sett på av andre aktører ute i verden. Nå er dette i ferd med å forspilles. Det er veldig ødeleggende og nedslående at Norge av alle skal ta en slik rolle og undergrave barns menneskerettigheter, mener Evang.

Mandag svarte Erna Solberg kritikerne som mente dette ikke er Norge verdig:

– Hvis du skal kunne ha kontroll over flyktningstrømmene, må du også ha en hjemmel til å holde igjen flyktningene slik at de blir registrert og ID-kontrollert. Det gjelder også for barn, sa Solberg fra FNs høynivåmøte i New York.

Hun er ikke enig i at endringen var et steg tilbake for barns rettigheter på internasjonalt nivå.

Mandag deltok statsminister Erna Solberg (H) og innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på FN-toppmøtet om flyktninger og migranter i New York. Der møtte de verdens mektigste statsledere for å diskutere mennesker på flukt.

Kan sette barn ut av balanse

Rundt 100 barn har hittil i år sittet i Politiets utlendingsinternat på Trandum i påvente av utsendelse. Noen av dem innesperret i ukevis.

For utvalget i Norsk Psykologforening er det viktig å få frem hvorfor barn ikke skal være i fengsel eller i på Trandum.

– Trandum er et sted med mange voksne mennesker i en desperat situasjon. Det er et sted preget av kontrolltiltak, innelåsing, gjerder og uniformer. Det kan forekomme voldsepisoder og desperate utspill fra mennesker i psykisk ubalanse, sier Evang.

– Det er et sted hvor man vet at det brukes isolat. Den vanlige rytmen i en familie blir brutt opp og det er ikke foreldrene som lenger har myndigheten i familien. Alle disse tingene vil skremme og sette barn ut av balanse på en veldig alvorlig måte, sier han.

– Vi må ta hensyn til at dersom det skal være en fungerende asyl- og flyktningpolitikk i et land innenfor Schengen, må det være muligheter for for eksempel å holde tilbake, i en periode, for å registrere og annet. Derfor var betegnelsen og begrepsbruken for snever for det vi mener var behovet, sa Erna Solberg (H) til Aftenposten mandag. Her sammen med Sylvi Listhaug (Frp) foran FNs hovedkvarter i New York mandag.

– Vi må finne tilbake til rollen Norge har hatt

Evang mener argumentet om at få barn sitter på Trandum lenge, er en bagatellisering av problemet.

– For de barna som er der, kan dette gjøre dypt og langvarig inntrykk. Mange barn som er på flukt har allerede vært i situasjoner hvor det kan ha vært konfrontasjoner med uniformerte personer som har vært skremmende, og det kan oppstå situasjoner som ligner på det, sier han.

Evang mener Norge burde ta en helt annen rolle internasjonalt.

– Vi må finne tilbake til den rollen Norge har hatt. Myndighetene bør utrede alternativer til fengsling av barn på Trandum, mener han, og nevner beslag av pass, meldeplikt, elektronisk kontroll og kausjon som alternativer.