- Jeg har sett på fantastisk dårlige veier

Liv Signe Navarsete åpnet fremleggelsen av Regjeringens nordområdestrategi med å love et krafttak for veiene.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Senterpartiet).

Neste skritt i Regjeringens nordområdestrategi, «Nye byggesteiner i nord» legges nå frem av Jens Stoltenberg og fire av hans ministere på Polarmiljøsenteret Tromsø. Det skjer dagen før Nasjonal transportplan — en plan som vil legge føringer for det meste av norske samferdselsprosjekter de neste årene - legges frem i Oslo. Lekkasjene har allerede sivet ut tett fra planen, og samferdselsminister Liv Signe Navarsete hadde sørget for å ha flere nyheter med seg i bagasjen til Tromsø.

Store forventninger

I Regjeringens tiltredelseserklæring ble det slått fast at "Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer", og forventningene til satsing på samferdsel har vært store foran fremleggelsen. - Vi forstår alle betydning av satsing på transport og infrastruktur, sa Jens Stoltenberg i sin innledning - og lot Navarsete være første minister på talerstolen. - Regjeringen mener vi må satse mye mer på samferdsel for å bygge landet, sier hun - og understreker at en slik satsing derfor er en grunnleggende del av nordområdesatsingen. - Jeg har sett på fantastisk dårlige veier, sier også Navarsete om sine runder i landsdelen for å få innblikk i transportutfordringene. Hun peker ut to sentrale momenter i satsingen: Infrastruktur nord-sør for å binde landet sammen, men også øst-vest for å styrke samarbeidet med våre naboland. Hun ser også behov for en større utredning som kartlegger behovene i nord.

Dette gjøres

Navarsete lover "kraftig opprustning" av E6 som hovedfartsåre gjennom landsdelen. Hålogalandsbrua skal startes opp "fort som råd", sier Navarsete, som også vil fjerne rasfarlige strekninger. Når det gjelder forholdet til våre naboland, peker Navarsete på styrking av E8 fra Tromsø og til grensen til Finland. Hun lover også gul midtstripe på "så å si hele" E6 i Nordland, og penger til rassikring. Når det gjelder godstransport, er målet å doble kapasiteten til gods på Nordlandsbanen. Reisetiden skal også bli kortere, sier ministeren. Lufthavnene er også viktige i nord, der avstandene er store. Bare Finmark har 11 flyplasser - og Navarsete sier "heldigvis", vel vitende om at miljøforkjempere og andre kritikere ikke er enige. Hun lover ytterligere investeringer på flyplassene i nord og en "reell dialog" før anbudet for Hurtigruten går ut.

Satser også til sjøs

Regjeringen vil arbeide videre med utviklingen av et mer helhetlig overvåkings- og varslingssystem for de nordlige havområdene. Forutsatt "at kvalitetssikringen er tilfredsstillende" tar Regjeringen sikte på å anskaffe et nytt isgående forskningsfartøy med hjemmehavn i Tromsø i løpet av de nærmeste årene. – For infrastruktur og sjøsikkerhet langs kysten, og for utvikling av fremtidens marine næringer inneholder neste trinnet i nordområdestrategien helt sentrale byggesteiner. Dette er en god dag for befolkningen i nord og for Norge, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Tenker nord overalt

Jens Stoltenberg er nøye med å understreke at strategien i tillegg til tiltak også inneholder visjoner som ikke nødvendigvis har like kort perspektiv for gjennomføring. Statsministeren peker også på at Regjeringen tenker bredt i et nordområdeperspektiv. - Jeg følger opp satsingen når jeg er i Stockholm, Brüssel eller uansett hvor jeg er, sa han i Tromsø.