Norge

Kjøpefest kan gi forsikringssmell

Lave renter og lav prisvekst gjør at vi stuer stadig nye, dyre ting inn i hjemmene våre. Men vi glemmer å oppjustere innboforsikringen. Det kan koste dyrt.

Er innboet ditt godt nok forsikret? Sjekk tabellen under. Foto: SIGNE DONS

  • Stine Barstad

Flatskjermer, DVD-spillere, datamaskiner og dyre komfyrer kjøleskap og møbler finner veien inn i norske hjem. Men syv av ti kontakter sjelden eller aldri forsikringsselskapet for å oppjustere verdien på innboet, viser en fersk undersøkelse Opinion har foretatt for forsikringsselskapet Vesta.

Selskapets egne tall viser samme trend – forsikringsbeløpene er knapt nok justert opp de siste årene. Siden 2004 har verdiene som er forsikret økt med 3,1 prosent. Dette inkluderer indeksen som skal regulere for den antatte økningen i kostnadene for å gjenskaffe innboet. Denne indeksen var på 1,5 prosent både i 2004 og 2005.

Tall fra If underbygger trenden – mens forsikringssummene ble indeksregulert med 1,4 prosent i år, har innbosummene økt med 1,6 prosent. Det vil si at forsikringstagerne bare har oppjustert verdien på innboene sine med 0,2 prosent i år.

Underforsikret

-Behovet for å regulere forsikringssummen varierer selvsagt fra husstand til husstand, men svært mange øker verdien av sitt innbo i gode økonomiske tider som nå. Når så mange sjelden eller aldri melder fra om at forsikringssummen må reguleres, sier dette at mange husstander kan være underforsikret. Det er betenkelig, sier leder for tingskade og tingtakst i Vesta Forsikring, Espen Jensen.

— Hva er det folk skaffer seg, som gjør at mange nå er underforsikret?

— Mange kjøper flatskjermer. I tillegg er det en del som bygger om kjøkkenet, og får inn gass- eller induksjonsovn, og store, amerikanske kjøleskap. Mange skifter også ut møblene, sier han. Forsikringsselskapet Gjensidige merker den samme trenden.

— Det er åpenbart at det er en del som glemmer å oppjustere verdiene ettersom de får flere ting og nye verdier. Problemet er at det er vanskelig for den enkelte å se at alle de nye tingene samlet sett har stor verdi, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Shopper

Bare i fjor handlet vi elektronikk for 25,3 milliarder kroner, viser tall fra Elektronikkbransjen. Det tilsvarer i overkant av 5400 kroner pr. hode. En norsk gjennomsnittshusholdning, på 2,3 mennesker, fikk altså elektronikkprodukter verd 12¿420 kroner inn i huset i 2005.

Og det er ikke bare elektronikk vi bruker penger på. Ifølge forbruksundersøkelsen til SSB brukte husholdningene i snitt over 7000 kroner hver på møbler i perioden 2003-2005, og i overkant av 2000 kroner på hver av postene boligtekstiler, kjøkkenutstyr og bøker, for å nevne noe.

- Ta bilder

Det er du som forsikringstager som har ansvaret for å informere forsikringsselskapet når du skaffer deg nye ting som gjør at verdiene innboforsikringen dekker, kan være oversteget. Er du forsikret for lavere summer enn det du faktisk har, blir du selv sittende igjen med deler av regningen hvis ulykken er ute.

Jensen råder alle til å sette opp en inventaroversikt for å fastsette verdien på innboet.

— Det er to kloke ting du kan gjøre. Ta et videokamera eller et vanlig kamera og fotografer eller film alle rom 360 grader, og legg bildene eller filmen i en bankboks. Da er det mye lettere å komme på hva du har senere, sier han.

— Du bør også sette deg ned å se på bildene. Når du ser veggseksjonen, husker du for eksempel lettere at i den skuffen har jeg sølvtøy til tolv personer. Slik kan du gjøre et regnestykke for å se om verdiene dine ligger i nærheten av det forsikringen dekker, eller ikke. Jeg tror de fleste hadde hatt godt av å gjøre det, sier han.

Orker du ikke å gå løs på denne jobben, finnes det også en enklere metode. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nemlig laget en innbonøkkel, som hjelper deg å regne ut omtrentlig hvilke beløp du og din familie bør være forsikret for. (Se grafikken under.)

Koster lite

-Det koster ikke så mye for hver 100.000 du legger på verdien i innboforsikringen, men svært ofte glemmer folk å sjekke dette, sier Jensen.

Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If har samme erfaring.

— Forskjellen i premie utgjør ikke så mye, så jeg tror ikke det er det folk ser på. Jeg tror heller at dette går i glemmeboken. Mange får nok en aha-opplevelse ved en skade, og det kan bli en dyrekjøpt erfaring, sier hun.

Yngste verst

Undersøkelsen viser at det er unge under 30 år som har aller dårligst oversikt over innboforsikringen. Her svarer 36 prosent at de har mindre god eller ingen kjennskap til hva som dekkes. Det er også de som har minst kjennskap til innboforsikringen som er minst flinke til å melde fra om regulering av forsikringssummer.