Asylmottaket anmeldt

De tsjetsjenske kvinnene viser frem merker etter slag og spark.
  • Først nå tar politiet disse kvinnene på alvor, sier asylsøkerorganisasjon.

— To av de tre tsjetsjenske kvinnene som ble overfalt på asylmottaket har i dag anmeldt både overfallsmennene for angrepet, og asylmottaket for svikt i sikkerheten og at de ikke fikk hjelp, sier Sylo Taraku i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til Aftenposten.no. De tsjetsjenske kvinnene har tidligere stått frem i media og fortalt om det som skal være foranledningen til

Les også

Masseslagsmål på asylmottak

.

Les også

Krangel om barns joggesko kan ha utløst asylbråket

eskalerte ifølge kvinnene til en konflikt hvorpå de tsjetsjenske kvinnene skal ha blitt fysisk angrepet. I journalnotater fra skadelegevakten som Aftenposten.no er i besittelse av, beskrives slag og spark mot hode, mage og rygg som ble påført de tre kvinnene. Det er denne episoden som trolig er foranledningen til angrepet på asylmottaket hvor 23 ble kjørt til legevakt eller sykehus.

— Ivaretok ikke sikkerheten vår

— Vi anmelder de som ikke ivaretok sikkerheten vår, i første omgang er det ledelsen ved asylmottaket, i andre rekke er det en politipatrulje i Østfold, sier Diana Dinaeva (26) til Aftenposten.no. Hun og Aminat Miserbieva (35) har søkt tilflukt et sted på Østlandet. De er fremdeles preget av det som skjedde forrige uke ved Norbybråten asylmottak. - Jeg vet ikke hva vi kan forvente med anmeldelsen, men vi håper at våre grunnleggende rettigheter som mennesker skal bli ivaretatt, sier Dinaeva via tolk Mouslim Kourakaev, som er leder for Tsjetsjensk ungdomsforening. De to kvinnene sier de leverte anmeldelsen ved Grønland politikammer i Oslo mandag, og mener de ble tatt godt imot. Hverken Oslo-politiet eller politiet i Østfold vil kommentere anmeldelsen. Lensmann Per Tore Fremstad ved Våler lensmannskontor var ikke tilgjengelig for kommentar mandag kveld.

- Vi ble ikke tatt på alvor

Asylsøkerorganisasjonen NOAS mener de tre kvinnene som ble angrepet, ikke har blitt tatt på alvor. - Det er først nå på mandag at politiet tar disse kvinnene alvorlig. Det har skjedd en alvorlig svikt her, enten fra politiet eller fra mottakets side, sier Taraku i NOAS. - Bare tull, dette tar vi svært alvorlig, sier lederen for transittmottaket Ole Morten Lyng til VG Nett. - Informasjonen vi har gitt dem har ikke gått inn. Dette er en misforståelse. De fikk tilbud om assistanse i forbindelse med politianmeldelse, hevder Lyng. Kvinnene mener på sin side at asylmottaket har prøvd å skjule deres historie å bli kjent. - Kvinnene mener at mottaket har skjult deres opplevelse for politiet og pressen. Først etter at TV2 og VG brakte bilder av skadene de fikk i angrepet onsdag, ble konflikten oppgradert fra en «fillesak», mener kvinnene. Mottaket hadde telefonnummeret til de tre kvinnene, men politiet har uttalt seg som om de ikke kunne komme i kontakt med dem. Det virker merkelig, når mottaket kunne videreformidlet informasjonen, sier Taraku. NOAS vil nå finne ut hvordan kommunikasjonen mellom asylmottaket og politiet sviktet. - Vi er mest interessert i å finne ut om mottaket har opptrådt klanderverdig, og det er det UDI som må finne ut av. Vi stoler på politiets arbeid fremover i denne saken. Det viktige er at mottaket og UDI er bevisst på ansvaret sitt, og lærer av dette, sier Taraku.

- Intensjonen var at de skulle til lege

Ole Morten Lyng, mottaksleder på asylmottaket i Nordbybråten asylmottak, var ikke tilgjengelig for Aftenposten.no mandag kveld, men har tidligere uttalt seg slik til Aftenposten om asylmottakets rolle i situasjonen: - Vi varslet helsepersonell med en gang, og intensjonen var at de skulle komme til lege etterpå. Men de fikk permisjon. Vi forutsatte at de ordnet lege på egen hånd. Vi ventet på en anmeldelse, men så kom angrepet og overskygget alt, sier Lyng. - Vold mot kvinner i asylmottak er et problem, og burde tas på alvor. Man må reagere raskt og effektivt for å unngå at noen tar loven i egne hender, sier Taraku i NOAS. Også det tsjetsjenske miljøet i Oslo har uttrykt det samme etter angrepet på asylmottaket.