Kritisk økning av ungdomsulykker

Over halvparten av alle omkomne i sommerens utforkjøringer var mellom 15 og 24 år. Dobbelt så mange mistet livet i slike ulykker i år, sammenlignet med i fjor. - Situasjonen er kritisk, mener fungerende trafikkdirektør Finn Harald Amundsen.

Hvorfor går så mange liv tapt i trafikken? Send inn dine spørsmål til fungerende trafikkdirektør i Statens Vegvesen Finn Harald Amundsen, som stiller til nettprat mandag kl. 12. Det skulle vært en helt vanlig tirsdag på skolen for hennes 18 år gamle sønn. Men Jon kom aldri frem til skolen. Livet hans endte brutalt på riksvei 4, i Nittedal. Tilbake med sorgen sitter mor, far, besteforeldre, venner, kjæreste og søsken. — De blomstrer og har livet foran seg i den alderen, og så brått blir livsnerven klippet over. Det er så totalt unødvendig. Det er det jævligste som kan skje, forteller Lene Mürer.Sønnen pleide å ta bussen, men denne morgenen i 2003 skulle han sitte på med kameraten. Begge hadde ferske førerkort. Det var en vanlig vintermorgen med vinterføre. Sjåføren mistet kontroll over bilen, og de ble truffet av en annen bil i motgående kjørefelt. Sønnen omkom momentant. Ingen andre ble fysisk skadet i ulykken.

«Det er nesten ingen andre områder enn i trafikken hvor du eller jeg kan ende opp med å drepe eller skade andre mennesker»
Lene Mürer, distriktssjef for Statens vegvesen i Stor-Oslo og mor til omkommet trafikkoffer

Dyster statistikk.

Lene Mürer er distriktssjef for Statens vegvesen i Stor-Oslo. Hun kjenner samtidig hver dag hvor ille det er å ha et barn som har havnet i den dystre ulykkesstatistikken på norske veier.- Livet blir ikke det samme. Du må lære å leve med sorgen, sier hun rolig og vrir ringen rundt fingeren sin.Hver dag tenker hun på sønnen.- Vi må leve med det som skjedde, ikke han, det er godt for en mor å vite. Men jeg innser at jeg ikke kan oppnå samme livsglede som før. Etter ulykken fikk hun det hun selv beskriver som en vanvittig støtte fra kollegene. Ikke én dag var hun borte fra jobben. Jobben ble et sted hvor hun hentet styrke og kunne ta en liten pause i sorgen.- Det var riktig for meg, men er ikke nødvendigvis riktig for andre. Hun understreker alvoret ved å kjøre bil, at det av og til kan være veldig små marginer som avgjør liv og død.- Jeg var veldig engasjert i trafikksikkerhet før han døde - og er det fortsatt. - Det er nesten ingen andre områder enn i trafikken hvor du eller jeg kan ende opp med å drepe eller skade andre mennesker, sier hun ettertenksomt.

Kritisk økning av ungdomsulykker

Aftenposten.nos oversikt over dødsulykkene på norske veier i sommer viser tydelig hvordan ungdom fortsatt er overrepresentert i den dystre statistikken. I løpet av mai, juni og juli i år omkom 76 personer i trafikkulykker på norske veier. 32 av dem var 24 år eller yngre. - Utviklingen i år er at det er flere utforkjøringer, noe som er typiske «ungdomsulykker». Vi som har kjørt en stund, vet bedre når vi bør bremse ned og hva som er riktig fart i en sving, for eksempel når det regner. Ungdom har ikke den erfaringen og er derfor overrepresentert i utforkjøringer, sier fungerende trafikkdirektør i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen. Det er så langt i år registrert dobbelt så mange omkomne i utforkjøringer som i fjor. Over halvparten av de 30 som omkom i utforkjøringer denne sommeren var mellom 15 og 24 år, viser tall Aftenposten.no har innhentet.

«Situasjonen er kritisk når vi har en økning av dødsulykker på 40 prosent»
Fungerende trafikkdirektør i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen

Positiv utvikling fikk brå vending

Ulykken på Bygdøy en tidlig maikveld, hvor en hvit Audi braste inn i et tre, krevde ikke bare tre unge menneskeliv — den markerte også begynnelsen på den mest fatale maimåneden på mange år. Av de 24 som omkom i trafikken i mai i år, var 14 av dem unge mennesker under 25 år. Det er det høyeste tallet unge omkomne politiet har registrert i mai de siste ti årene, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Til og med juli i år omkom 164 personer i dødsulykker, mot 116 i samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på 41 prosent. Den positive utviklingen i antall trafikkdøde fra de siste årene har med andre ord fått en brå vending i 2008. Fungerende trafikkdirektør i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen, bedyrer at de prioriterer problemet høyt. - Situasjonen er kritisk når vi har en økning av dødsulykker på over 40 prosent, sier Amundsen.

Vil ha midtdelere og lavere fart

Kristin Øyen i Trygg Trafikk peker på høy fart som en av forklaringene på de mange ulykkene. - De aller fleste ulykker skyldes flere forhold, ved vei eller fører, og mer sjelden kjøretøyet. Ulykker kan skyldes en liten førerfeil, som et øyeblikks uoppmerksomhet. På en vei med fart på 80 km/t uten midtdeler og tett trafikk blir konsekvensen alvorlig, sier Øyen. - De mange dødsulykkene representerer en negativ utvikling i forhold til de to foregående årene, men det er heller ikke mer dramatisk enn at ulykkestallene er tilbake på samme nivå som i 2004 og 2005. Sett i et langt perspektiv har antallet som blir drept i trafikken gått jevnt nedover, men fortsatt mister alt for mange livet i trafikken, sier Øyen. Tidligere i år tok Trygg Trafikk til orde for å innføre en prøveordning med begrensninger på unges førerkort som:

  • Forbud mot helge- og nattkjøring, f.eks. etter kl 23 natt til lørdag og søndag.
  • Begrensninger i antall passasjerer.
  • Begrensninger som følge av trafikkforseelser, bl.a. strengere reaksjoner i prøvetiden (2 år) og strengere prikkbelastning.
    Samferdselsdepartementet og vegdirektoratet har avvist forslaget, fordi man vil vente på en evaluering av dagens førerkortopplæring, som var ny i 2005. Evalueringen vil trolig komme i 2010 eller 2011.

— Galt å ramme alle

Fungerende trafikkdirektør Amundsen mener det vil være galt å legge begrensninger på unges bilkjøring, når det bare er et fåtall som bryter trafikkreglene. - De aller fleste ungdom kjører tross alt pent, og da mener vi det blir galt å sette inn straffetiltak mot alle. Det gjelder å finne de tiltakene som går spesielt mot de som kjører uforsvarlig, sier Amundsen.

Ungdom ikke ferdig utviklet

Den uavhengige forskningsorganisasjonen SINTEF har siden begynnelsen på åttitallet gjennomført dybdestudier av ungdomsulykker og ungdoms kjøreatferd og reaksjonsmønster. Av de viktigste funnene som er gjort innen nevrobiologi de siste årene, er at menneskehjernen ikke er ferdig utviklet før 25-årsalderen. Impulser får lettere innvirkning hos unge, og de kan ha vanskeligere for å oppfatte at de er i en farlig situasjon før det er for sent, viser studier. Øyen i Trygg Trafikk har tillit til studiene. - Vi mener dette er en god grunn til at ungdom bør få et tydelig signal om de ikke er ferdig utlært selv om de har fått lappen, sier Øyen.

Flere dødsulykker i august

Aftenpostens interaktive ulykkesgrafikk (som du ser på toppen av denne siden) tar foreløpig bare for seg mai, juni og juli. Det er lite som tyder på at august vil bli stort bedre enn disse sommermånedene:

  1. august mistet en MC-fører livet da han .
Lene Mürer opplevde alle foreldres mareritt. Hennes sønn ble brått og brutalt revet bort i en bilulykke.