Norge

Får ikke ha hvit hytte

Kommunen krever "naturvennlig farge".

Hytteeieren på Hvaler må male den hvite hytta i "naturvennlige farger". (Illustrasjonsfoto)
  • Marius Marius Ohren

Området hvor hytta ligger er et vernet friluftsområde på Asmaløy hvor reglene for byggesaker er strenge. — Vi har veldig mange hytter på Hvaler, og dessverre ser vi en litt negativ trend i forhold til ulovligheter, sier saksbehandler Carl Henrik Jensen til Nrk.no. Les flere hyttesaker her! Den tidligere eieren av hytta fikk i 1996 dispensasjon til å rive hytta for å bygge en ny, under forutsetning av at den nye ble malt i mørke farger.

"Naturvennlig farge"

"Hytten skal beises i en naturvennlig farge, for eksempel mørke grå, brun eller oliven", heter det i sakspapirene fra den gang. - Det vi mener med en naturvennlig farge er en farge som er minst mulig eksponert, og sånn sett vil en hvitfarge fremheve bygningens størrelse, mens en mørkere farge vil gjøre det motsatte, sier saksbehandler Jensen. Dagens hytteeier har fått frist til 1. juni 2007 med å endre fargen. Det vil hun ikke uten videre gjøre.

Prinsippsak

Hun overtok hytta i 2004 og var da ikke klar over fargebestemmelsene. Hennes advokat, Per Engebreth Askilsrud, hevder at siden klienten aldri ble informert om vedtaket kan hun ikke klandres for fargevalget. Utover dette ønske verken advokat eller klient å kommentere saken. Hvaler kommune mener dette er en prinsippsak som kan ende i retten.