Norge

Nazistenes dødsmaskiner

Nødforordningen til beskyttelse av folk og stat av 28. februar 1933 var det formelle grunnlaget for arrestasjon og innsettelse i konsentrasjonsleir, eller "schutzhaftlager" som leirene også ble kalt.

Krematoriet ble bygget for å kunne brenne de mange fangene som døde av sult, sykdom og mishandling. Ofte skjedde også henrettelser ved henging fra bjelkene i taket, rett foran krematorieovnene. Krematoriet hadde også et gasskammer, kamuflert som dusjbad, vegg i vegg.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Nazistenes stormtropper var utnevnt til hjelpepolitimenn og gikk brutalt frem mot sine politiske motstandere som i praksis kunne arresteres for hva som helst.Leirene kunne ta unna store antall fanger — bare "krystallnatten" 9. november 1938 ble 25 000 - 30 000 jøder arrestert for så å bli utsatt for brutal og nedverdigende behandling i konsentrasjonsleirene. Frem til krigsutbruddet ble mange løslatt etter måneders terror, men deretter var det sjelden at noen kom ut i live. Mens det de første årene var tyske, politiske motstandere som havnet i leirene, kom det stadig flere utlendinger etter hvert som Tyskland overtok makten i Østerrike og Tsjekkoslovakia eller gikk til krig. Mellom 9 000 og 10 000 nordmenn ble sendt til tysk fangenskap, ca. 3000 mistet livet av sult, mishandling, sykdom og utmattelse. De fleste norske fangene satt i Sachsenhausen nord for Berlin, mens de fleste Nacht und Nebel-fangene, som bare skulle forsvinne i natt og tåke, kom til Natzweiler i Frankrike. Forfatteren Kristian Ottosen har skrevet en rekke bøker om de norske fangenes skjebne. Tilsammen var det i Tyskland og i de okkuperte områdene på det meste, med underavdelinger eller utekommandoer, 1600-1700 leirer med 750 000 fanger. Tyskerne hadde likevel planer om å utvide for å kunne utnytte 4 millioner slavearbeidere.Fangene fikk lite mat, det var lite eller intet helsestell, mishandling og hardt arbeid gjorde at kraftige menn på 80 kilo kunne ta av 30 kilo på få måneder. Dødsraten i Dachau lå på over ti prosent pr. måned på det verste, med den laveste dødsraten på 2,8 prosent i mai 1943. Både Dachau og andre konsentrasjonsleirer bygget egne krematorier slik at de døde fangene kunne brennes. Massedrap på fanger, særlig sovjetrussiske krigsfanger, skjedde i flere leirer, i Dachau ble 4 000 skutt, i Sachsenhausen 16 000.

Les også

  1. Der død og vold ble satt i system

  2. Hensynsløs hardhet og strenghet!